Arboretum Semetín
( Vsetín, část Semetín )

PRŮVODCE

QRkód odkaz na odborného průvodce

1/1: Okrasné dřeviny
Oddíl 1/1: Okrasné dřeviny

◄●●● nad cestou (horní část odd. 1/1 – s orientační tabulí vpravo):
308: (uhynul)
309: modřín japonský - Larix kaempferi (LAMB.) CARR. (Japonsko)
313: jedle subalpínská, cv. - Abies lasiocarpa (HOOK.) NUTT. ‘Argentea’ (bot. druh: z. USA)
314: zlatice či forzýtie prostřední - Forsythia × intermedia ZAB.
(= kříženec F. suspensa × F. viridissima; oba druhy pocházejí z Číny)
315: zlatice či forzýtie japonská skalní - Forsythia japonica MAK. var. saxatilis NAKAI
316, 317: zlatice či forzýtie prostřední - Forsythia × intermedia ZAB. (kříženec; viz 314)
318: zlatice či forzýtie, cv. - Forsythia VAHL. sp. cv.?
319: lípa srdčitá - Tilia cordata MILL. (= lípa malolistá - T. parvifolia EHRH.; Ev., z. okraj As.)
319A: slivoň – Prunus L. sp.
320: šeřík obecný - Syringa vulgaris L. (Ev. jv.; z. As. [Kavkaz])
321: šeřík - Syringa L. sp.
322: šeřík obecný - Syringa vulgaris L. (Ev. jv.; z. As. [Kavkaz])
323, 324: šeřík - Syringa L. sp.
325: dub letní - Quercus robur L. (křemelák; Ev. po 63° s.š., na vých. k J. Uralu; izolov. Krym až Kavkaz)
326, +327 (327 dosud nezaměřen, nachází se těsně vedle č. 326):
pustoryl (= pajasmín) Lemoineův - Philadelphus × lemoinei LEMOINE
328: pustoryl (= pajasmín) - Philadelphus L. sp.
329, 329A: svída krvavá - Swida sanguinea (L.) OPIZ (s. lato; syn. Cornus sanguinea L. [s. l.]; Ev.)
330: vrba jíva (= jíva obecná) - Salix caprea L. (Eurasie)
331: habr obecný - Carpinus betulus L. (Eurasie [Ev. po j. Švédsko; s. část M.As., Kavkaz, Írán])
332: buk lesní - Fagus sylvatica L. (Ev. z., j. a stř., po j. Švédsko a v. okraj Karpatského oblouku)
333: buk lesní, cv. - Fagus sylvatica L. ‘Dawyck Purple’ (sloupovitý, listy purpurově hnědé)
334: slivoň - Prunus L. (s. l.) sp.?
335: lípa obecná (kříženec), cv. - Tilia × vulgaris HAYNE ‘Pallida’ (listy větší, rub žlutavě zelený)
336, 337: arónie černoplodá (temnoplodec č-ý) - Aronia melanocarpa (MICHX.) ELLIOTT (S.Am.)
338: [tis červený (cv.?) - Taxus baccata L. cv.? (botan. druh: Ev.; s. Afr.; z. As. po s. Írán)] VII. 2010: UHYNUL)
náhrada: líska obecná – Corylus avellana L. (Ev.; s. Afr.; M.As., Kavkaz, Sýrie)
339: buk lesní, cv. - Fagus sylvatica L. ‘Rohanii’ (listy tmavě červené, výrazně zubaté)
340: líska obecná (cv.?) - Corylus avellana L. (‘Contorta’ [pokroucené větévky]?)
341: líska největší, cv. - Corylus maxima MILL. ‘Purpurea’ (list hnědočerv.; b. druh: jv. Ev., M.As.)
341A: [ svída krvavá - Swida sanguinea (L.) OPIZ (s. lato; syn. Cornus sanguinea L. /Ev./)] VII. 2010: USCHLÁ
342: lípa obecná (kříženec), cv. - Tilia × vulgaris HAYNE ‘Pallida’ (listy větší, rub žlutavě zelený)
343: javor cukrový - Acer saccharum MARSH. (v. S.Am.)
◄●●● pod cestou (dolní část odd. 1/1):
304: arálie ostnitá - Aralia spinosa L. (Severní Amerika [v. a j. USA])
+305 (těsně vedle č. 304): bambusovníkové (podčeleď) - Bambusoideae (subfamilia):
sasa - Sasa MAKINO et SHIB. sp.? (bambusy)
306: borovice drobnokvětá, cv. - Pinus parviflora S. et Z. ‘Glauca’
(jehlice stříbřitě šedomodré; botanický druh: v. As. - horské lesy Japonska)
307: lípa srdčitá - Tilia cordata MILL. (= lípa malolistá - T. parvifolia EHRH.; Ev., z. okraj As.)
310: buk lesní, cv. - Fagus sylvatica L. ‘Dawyck Purple’ (sloupovitý, listy purpurově hnědé)
311: túje (= zerav) obrovská či řasnatá - Thuja plicata LAMB. (= T. gigantea; S.Am., z. okraj)
312: třešeň ptačí, cv. - Cerasus avium (L.) MOENCH ‘Pendula’ (převislý kultivar)
436: trojpuk drsný - Deutzia scabra THUNB. (v. Asie: Čína, Japonsko)
437: tavolník japonský - Spiraea japonica L. fil. (v. As.)
438: tavolník japonský, cv. - Spiraea japonica L. fil. ‘Gold Flame’
(olistění zlaté, na podzim listy s červenými špičkami; květy růžové až červené; bot. druh: Japonsko)
439: tavolník japonský - Spiraea japonica L. fil. (v. As.: Japonsko)
440-442: růže svraskalá - Rosa rugosa THUNB. (v. As.: Dálný východ, Korea, Japonsko, s. Čína)

443-445: skalník Dammerův, cv. - Cotoneaster dammeri SCHNEID. ‘Coral Beauty’
446: [cypřišek hrachonosný (cv.?) - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. (Japonsko)] VII. 2010: UHYNUL
+446A – viz 931N
+447: javor horský neboli klen - Acer pseudoplatanus L. (Ev.; z. As. [po Kavkaz])
+448: lípa srdčitá - Tilia cordata MILL. (= lípa malolistá - T. parvifolia EHRH.; Ev., z. okraj As.)
448A: vrba jíva (= jíva obecná) - Salix caprea L. (Eurasie)
448B: jabloň - Malus MILL. sp.
449: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. ‘Plumosa Aurea’
(listy šídlovité, zlatožluté) či ‘Aureovariegata’ (listy žluté)?
450: tis červený, cv. - Taxus baccata L. ‘Fastigiata’ (růst šířeji sloupovitý; samičí cv.!)
+451: [cypřišek hrachonosný, cv. – Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa Aurea’] VII. 2010: UHYNUL
452: rododendron ("azalka") - Rhododendron L. sp.
453: cypřišek Lawsonův - Chamaecyparis lawsoniana (A. MURR.) PARL. (S.Am.: z. USA)
454: jedle subalpínská - Abies lasiocarpa (HOOK.) NUTT. (S.Am.: z. část USA)
+455: zeravec východní, cv. - Platycladus orientalis (L.) FRANCO ‘Aurea Nana’ (?)
[= túje v., cv., zerav v., cv. - Thuja o. ‘A. N.’, Biota o. ‘A. N.’; růst zakrslý, vejčitý, olistění žlutozelené]
456: [cypřišek tupolistý - Chamaecyparis obtusa (S. et Z.) ENDL.] VII. 2010: UHYNUL
457: borovice blatka - Pinus uncinata subsp. uliginosa (NEUMANN) BUSINSKÝ
[= P. hartenbergiensis LIEBICH, P. rotundata LINK; Ev. střední, rašeliniště]
458: [cypřišek Lawsonův - Chamaecyparis lawsoniana (A. MURR.) PARL. (S.Am.: z. USA)] VII. 2010: SUCHÝ
459: pustoryl (= pajasmín) - Philadelphus L. sp.
460: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. ‘Plumosa’
(kuželovitý habitus; olistění šídlovité; botan. druh: Japonsko)
461: jedle korejská - Abies koreana WILS. (v. As.: Korea)
462: rododendron ("azalka") - Rhododendron L. sp. (opadavý)
463: túje (= zerav) obrovská či řasnatá - Thuja plicata LAMB. (syn. T. gigantea NUTT.; z. S.Am.)
464: tis červený - Taxus baccata L. (Ev. [mimo sv.]; sz. Afr.; M.As., Kavkaz, s. Írán)
465: tavolník Thunbergův - Spiraea thunbergii SIEB. ex BLUME (v. As.: Čína)
466: buk lesní, cv. - Fagus sylvatica L. ‘Quercifolia’ (list laločnatý, zelený)
467: tis - Taxus L. sp.
468-473: olše šedá - Alnus incana (L.) MOENCH (vedlejší č. 473 – skáceno? [stř., s. a v. Ev., z. okraj As.)
474: borovice limba - Pinus cembra L. (sensu stricto; vyšší hory stř. Ev. [Alpy, Karpaty])
475: borovice lesní sibiřská - Pinus sylvestris L. var. sibirica (s. As.)
476: zmarličník nádherný - Cercidiphyllum magnificum (NAKAI) NAKAI (v. As.: Japonsko)
477: muchovník Lamarckův - Amelanchier lamarckii F.-G. SCHROEDER (S.Am.)
478: smrk Engelmannův - Picea engelmannii ENGELM. (z. část S.Am.)
479: jabloň - Malus MILL. sp.
480: jabloň Tschonoskova - Malus tschonoskii (MAXIM.) SCHNEID. (v. As.: Japonsko)
481: jabloň drobnoplodá - Malus baccata (L.) BORKH. (= j. bobulovitá; v. As.: Mongolsko – Korea)
481A: muchovník, cv. (převislý) - Amelanchier MEDIC. sp.?
482: jabloň purpurová - Malus × purpurea (BARBIER) REHD. (= M. × atrosanguinea [= M. halliana × M.
sieboldii; obě z v. As.] × M. niedzwetzkyana [= M. pumila var. niedzw.; je dlouho pěstovaná v Zakavkazí])
483: jabloň, cv. - Malus MILL. ‘Van Eseltine’ (úzce až sloupovitě rostoucí kultivar)
484: jabloň, cv. (červenolistý) - Malus MILL. sp.?
485: jabloň - Malus MILL. sp.
503, 504: tušalaj vždyzelený (= kalina vrásčitolistá) - Viburnum rhytidophyllum HEMSL. (Čína)
505, 506: svída krvavá - Swida sanguinea (L.) OPIZ (s. lato; syn. Cornus sanguinea L. [s. l.]; Ev.)
507: svída bílá - Swida alba (L.) OPIZ (syn. Cornus alba L. [sv. Ev.; s. As.: Sibiř, Mandžusko, s. Korea])
904C: zimolez – Lonicera L. sp.
+931N (≡ 446A): svída krvavá - Swida sanguinea (L.) OPIZ (s. lato; syn. Cornus sanguinea L.; Ev.)
_________
+ Exemplář označený před číslem křížkem (+XXX) není dosud v mapě zaměřen.

1/2: Okrasné dřeviny
Oddíl 1/2: Okrasné dřeviny

◄●●● nad cestou (horní část odd. 1/2 - vlevo od orientační tabule):
274: cypřišek tupolistý, cv. - Chamaecyparis obtusa (S. et Z.) ENDL. (v. As.: hl. Japonsko) ?
275: korkovník Lavalleův - Phellodendron lavallei DODE (v. As.: Japonsko)
276: habr obecný, cv. - Carpinus betulus L. ‘Fastigiata’
(cv. ± sloupovitý, koruna hustá; botan. druh: Eurasie [Ev. po j. Švédsko; s. část M.As., Kavkaz, Írán)
277: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z.
‘Squarrosa Intermedia’ (olistění „přechodné“, šupinovité i jehlicovité; bot. druh: vlhké lesy Japonska)
278: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. ‘Aurea’ (zlatožlutý)
280: cypřišek Lawsonův, cv. - Chamaecyparis lawsoniana (A. MURRAY) PARL. (?; z. S.Am.)
281: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z.
‘Compacta Variegata’ (výhony žlutě skvrnité; botanický druh: vlhké lesy Japonska)
284: bříza pýřitá - Betula pubescens EHRH. (Eurasie: Ev. až z. Sibiř, po jezero Bajkal)
285: bříza keltiberská - Betula celtiberica ROTHMALER et VASCONCELLOS (popsaná ze s. Španělska)
286: bříza - Betula L. sp.
287: olše - Alnus MILL. sp.
288: olšička (olše, křestice) kamčatská - Duschekia kamtschatica (REGEL) POUZAR
[syn. Alnus kamtschatica (REGEL) KOM.; v. Asie]
289: olše - Alnus MILL. sp.
291: jilm mnohožilný - Ulmus multinervis (??)
292: buk lesní, cv. - Fagus sylvatica L. ‘Fastigiata’ (úzce sloupovitý cv.; bot. druh: Ev.)
293: jeřáb Koehneův - Sorbus koehneana SCHNEID. [v. As.: Čína (z. a stř.)]
293A: ořešák královský - Juglans regia L. (M.As., Stř.As., Himálaj, Barma, Čína)
293B: svída krvavá - Swida sanguinea (L.) OPIZ (sensu lato; syn. Cornus sanguinea L. [s. l.]; Ev.)
295: jedle korejská, cv. - Abies koreana WILS. ‘Silver Star’ („stříbrná hvězda“; b. druh: v. As.)
296: jedle korejská - Abies koreana WILS. (v. As.: Korea)
297: douglaska tisolistá, cv. - Pseudotsuga menziesii (MIRBEL) FRANCO ‘Holmstrup’
(zakrslý, kompaktní ale vzpřímený růst)
300: jasan - Fraxinus L. sp.
300A: vrba celolistá, cv. - Salix integra THUNB. ‘Hakuro Nishiki’ (listy zeleno-bílé; b. druh: v. As.)
+301: bambusovníkové (podčeleď) - Bambusoideae (subfamilia):
mnohopučka pestrá - Pleioblastus variegatus (SIEB.) NAK. (Japonsko)?
◄●●● pod cestou (dolní část odd. 1/2 - pod orientační tabulí):
279: túje obrovská (zerav o., z. řasnatý) - Thuja plicata LAMB. (syn. T. gigantea NUTT.; z. S.Am.)
282: cypřišek Lawsonův, cv. - Chamaecyparis lawsoniana (A. MURRAY) PARL. Lutea Group
283: zeravec východní (túje či zerav východní), cv. - Platycladus orientalis (L.) FRANCO ‘Stricta’
(syn. Thuja orientalis ‘Stricta’, Biota orientalis ‘Stricta’; růst sloupovitý; botan. druh: v. As. [Japonsko])
294: borovice černá, cv. - Pinus nigra ARNOLD ‘Columnaris’ (růst sloupovitý)?
299: javor mléčný (mléč), cv. - Acer platanoides L. ‘Crimson King’ (list tmavě červený)
302: bambusovníkové (podčeleď) - Bambusoideae (subfamilia):
listoklasec ozdobný - Phyllostachys decora (v. As.: Čína)?
302A: bambusovníkové (podčeleď) - Bambusoideae (subfamilia):
mnohopučka pestrá - Pleioblastus variegatus (SIEB.) NAK. (Japonsko)?
302B: jilm horský - Ulmus glabra HUDS. (Eurasie: Ev. po polár. kruh – z. As. [hl. Kavkaz])
303: liliovník tulipánokvětý - Liriodendron tulipifera L. (S.Am., v. část)
303A: ?
486: vrba argentinská (kříženec) - Salix × erythroflexuosa RAG.
(= S. alba ‘Tristis’ × S. matsudana ‘Tortuosa’; kříženec široce převislý, větve pokroucené, oranžové)
487: ?
488, 489: dřišťál Thunbergův, cv. - Berberis thunbergii DC. ‘Atropurpurea’ (list tm. červený)
490: metasekvoje čínská - Metasequoia glyptostroboides HU et CHENG (v. As.: Čína)
+491: rododendron („azalka“), cv. - Rhododendron L. ‘Feuerwerk’ (= „ohňostroj“)

1/2: Okrasné dřeviny
492: rododendron („azalka") - Rhododendron L. sp. (opadavý)
493, 494: rododendron (pěnišník) - Rhododendron L. sp. (vždyzelený)
495, 496: rododendron („azalka") - Rhododendron L. sp. (opadavý)
497, 498: rododendron (pěnišník) - Rhododendron L. sp. (vždyzelený)
499: rododendron („azalka") - Rhododendron L. sp. (opadavý)
500: rododendron (pěnišník) - Rhododendron L. sp. (vždyzelený)
500A: rododendron („azalka") - Rhododendron L. sp. (opadavý)
501: lípa srdčitá - Tilia cordata MILL. (= lípa malolistá - T. parvifolia EHRH.; Ev., z. okraj As.)
502: [vrba jíva (= jíva obecná), převislý cv. - Salix caprea L. ‘Pendula’] VII. 2010: USCHLÁ (Sr.+Ba.)
508: [vrba mechovitá - Salix muscina DODE] SKÁCENA - VÝMLADKY? (Sr.+Ba.)
509: [topol černý, pyramidální cv. - Populus nigra L. ‘Italica’] SKÁCEN - VÝMLADKY? (Sr.+Ba.)
509A: vrba nachová (ca 8 ks?) - Salix purpurea L. (Ev. [bez s. části]; s. Afr.)
509B:[vrba křehká (ca 5 ks?) - Salix fragilis L. (Ev.; M.As., Kavkaz)] SKÁCENA - VÝMLADKY?
510: jasan ztepilý, cv. - Fraxinus excelsior L. ‘Nana’ (koruna polokulovitá, hustá)
511: topol černý, cv. - Populus nigra L. ‘Italica’ (pyramidální topol, ± jen ♂ cv.)
512: [vrba bílá, cv. („smuteční") - Salix alba L. ‘Tristis’ (♀ cv.)] SKÁCENA - VÝMLADKY? (Sr.+Ba.)
513: vrba Matsudova (= v. pekingská), cv. - Salix matsudana KOIDZ. ‘Tortuosa’ (pokroucená)
+514: [vrba argentinská - Salix × erythroflexuosa RAG. (= S. alba ‘Tristis’ × S. matsudana ‘Tortuosa’)] VII. 2010:
NENALEZENA (Sr.+Ba.)
515: borovice černá (brým) - Pinus nigra ARNOLD (j. polovina Ev.; sz. Afr.; z. okraj As.)
516: Prunus L. sp.?
517: bříza - Betula L. sp.
518: [rybíz černý - Ribes nigrum L.] UHYNUL
519: jírovec maďal - Aesculus hippocastanum L. (jv. Ev.)
520: modřín - Larix MILL. sp.
521: rybíz černý a jabloň - Ribes nigrum L. (Eurasie) + Malus MILL. sp.?
522: modřín - Larix MILL. sp.
523: rybíz černý (= meruzalka černá) - Ribes nigrum L. (Eurasie)
524: jedle obrovská - Abies grandis LINDL. (z. S.Am.)
525: modřín - Larix MILL. sp.
526: líska obecná - Corylus avellana L. (Ev.; s. Afr.; z. okraj As.)
527: javor stříbrný - Acer saccharinum L. (v. část S.Am.)
528: javor horský neboli klen - Acer pseudoplatanus L. (Ev. [mimo sever]; z. As. [po Kavkaz])
529: ptačí zob vejčitolistý, cv. - Ligustrum ovalifolium HASSK. ‘Argenteum’ (?)
(listová čepel cv. bělavě lemovaná; botanický druh pochází z Japonska)
530: čimišník stromovitý - Caragana arborescens LAM. (v. As.: stř. a v. Sibiř, Mandžusko)
532: zimolez modrý altajský - Lonicera caerulea L. var. altaica (As.)
533: borovice černá, cv. - Pinus nigra ARNOLD ‘Nana Wurstle’
534: javor stříbrný - Acer saccharinum L. (v. část S.Am.)
535: javor dlanitolistý, cv. - Acer palmatum THUNB. ‘Atropurpureum’ (list tmavě červený)
536: svída bílá - Swida alba (L.) OPIZ (syn. Cornus alba L. [s. As.: Sibiř, Mandžusko, s. Korea; sv. Ev.])
537: diervila či zanice přisedlá - Diervilla sessilifolia BUCKL.(v. S.Am.: jv. část USA)
538, 539: túje obrovská či řasnatá (= zerav o-ý či ř-ý), cv. (sloupovitý) - Thuja plicata LAMB.
(= T. gigantea NUTT.; botanický druh: z. S.Am.)
540: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) SIEB. et ZUCC. ‘Filifera’
(větévky nitkovitě převislé; botanický druh: Japonsko)
541: olše šedá - Alnus incana (L.) MOENCH (Eurasie: stř., s. a v. Ev.; z. okraj As.)
542: jalovec (s plochým [šupinovitým] listem) - Juniperus L. (sect. Sabina) sp.
543: jalovec prostřední, cv. - Juniperus × media VAN MELLE ‘Pfitzeriana Aurea’ (nažloutlý,
široký, větve šikmo vystoupavé; kříženec J. chinensis x J. sabina; syn. J. chinensis L. ‘Pfitzeriana Aurea’)
_________
+ Exemplář označený před číslem křížkem (+XXX) není dosud v mapě zaměřen.

1/3: Okrasné dřeviny
Oddíl 1/3: Okrasné dřeviny

◄●●● nad cestou (horní část odd. 1/3 - ± vpravo a nad orient. tabulí):
237: magnólie Soulangeova - Magnolia × soulangeana SOULANGE-BODIN
(syn. šácholan S-ův [= kříženec M. denudata × M. liliiflora; oba druhy původem z Číny])
239: jedle ojíněná, cv. - Abies concolor (GORD.) ENGELM. ‘Candicans’ (jehl. stříbřitě bílé; S.Am.)
+240: javor dlanitolistý, cv. - Acer palmatum THUNB. ‘Dissectum’ (stříhanolistý; Japonsko)
241: jírovec maďal, cv. - Aesculus hippocastanum L. ‘Laciniata’
(čepel lístků redukována na „zbytky“ při hlavních žilkách; botanický druh: Balkán)
242: lípa - Tilia L. sp.
243: javor mléč, cv. - Acer platanoides L. ‘Crimson King’ (list tmavě červený)
244, 245: borovice lesní, cv. - Pinus sylvestris L. ‘Watereri’ (zakrslý; jehlice modrošedé)
246: čimišník jerlínolistý - Caragana × sophorifolia TAUSCH
(= kříženec Caragana arborescens × C. microphylla; oba druhy pocházejí z As.)
246A: douglaska sivá - Pseudotsuga glauca MAYR (= P. menziesii var. glauca; S.Am.) VII. 2010: USCHLÁ (Sr.+Ba.)
247: dub červený, cv. - Quercus rubra L. ‘Aurea’ (listy ± žlutavé; botanický druh: v. S.Am.)
248: kdoulovec nádherný, cv. - Chaenomeles superba (FRAHM) REHD. ‘Crimson and Gold’
(květy tmavě červené, se zlatožlutými prašníky; kříženec Chaenomeles japonica x C. speciosa)
249: katalpa vejčitá - Catalpa ovata G. DON (v. As.: Čína)
250: čilimník rakouský či čilimníček r. - Chamaecytisus austriacus (L.) LINK
(j. Ev.: od Balkánu po j. Moravu a Slovensko)
+251: cypřišek tupolistý, cv. - Chamaecyparis obtusa (S. et Z.) ENDL. (cv.?)
(botanický druh: v. As. - Japonsko a Tchai-wan)
252: smrk východní, cv. - Picea orientalis (L.) LINK ‘Compacta’ (nahloučený, kompaktní; Kavkaz)
252A: smrk východní, cv. - Picea orientalis (L.) LINK ‘Early Gold’ (rašící jehlice zlatožluté)
253: smrk lesklý - Picea torano (SIEB.) KOEHNE (syn. P. polita S. et Z.; v. As.: Japonsko)
254: smrk východní, cv. - Picea orientalis (L.) LINK (cv.?; botan. druh: Kavkaz; Pontské pohoří)
255: smrk pichlavý, cv. - Picea pungens ENGELM. ‘Glauca Globosa’
(zakrslý, kulovitý; jehl. bělavě namodralé; botanický druh: z. S.Am.)
256: smrk omorika (= s. Pančićův), cv. - Picea omorika (PANČIĆ) PURKYNĚ ‘Pendula’
(převisající; botanický druh: při hranicích Bosny a Srbska, v povodí Driny)
257: smrk ztepilý, cv. - Picea abies (L.) KARST. ‘Remontii’ (zakrsle kuželovitý; bot. druh: Ev.)
257A: smrk ztepilý, cv. - Picea abies (L.) KARST. ‘Wartburg’ (stromovitý; větve převisají; Ev.)
257B: smrk ztepilý, cv. - Picea abies (L.) KARST. ‘Aurea’ (zlatý cv.; botanický druh: Ev.)
257C: smrk ztepilý, cv. - Picea abies (L.) KARST. ‘Reflexa’ (větve výrazně splývavé [na vyvázaných
exemplářích]; u nevyvazovaných rostlin růst poléhavý až kobercovitý; botanický druh: Ev.)
258: smrk, cv. (sivé letorosty!) – Picea A. DIETR. sp. (?)
259, 260: smrk pichlavý, cv. - Picea pungens ENGELM. ‘Glauca Globosa’
(zakrslý, kulovitý; jehl. bělavě namodralé; botanický druh: z. S.Am.)
261, 261A-C: smrk sivý, cv. - Picea glauca (MOENCH) VOSS var. albertiana ‘Conica’ (zakrslý,
pravidel. kuželovitý, hustý, větve tenké, jehl. světle zelené; syn. P. g. ‘Albertiana Conica’; b. druh: S.Am.)
262: borovice Heldreichova - Pinus heldreichii CHRIST
(syn. b. bělokorá - P. leucodermis ANT.?; Ev. jv.: hory j. Itálie a Balkánu)
264: smrk ztepilý, cv. - Picea abies (L.) KARST. ‘Maxwellii’ (zakrs., kulovitě polštářovitý; druh: Ev.)
264A: smrk ztepilý, cv. - Picea abies (L.) KARST. ‘Compacta’ (zakrslý, široce kuželovitý, stěsnaný)
265: smrk ztepilý, cv. - Picea abies (L.) KARST. ‘Nidiformis’ (zakrslý, hnízdovitý; botan. druh: Ev.)
266: smrk ztepilý, cv. - Picea abies (L.) KARST. ‘Formánek’ (zakrslý, větve poléhavé; b. druh: Ev.)
267: smrk ztepilý, cv. - Picea abies (L.) KARST. ‘Cupressina’ (úzce kuželovitý, větve vystoupavé)
268, 269: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. ‘Compacta’
(zakrslý, ploše kulovitý, hustý; botanický druh: Japonsko)
270: cypřišek nutkajský (nutka) - Chamaecyparis nootkatensis (D. DON) SPACH (z. S.Am.)
271: cypřišek hrachonosný, cv. (rezavě žlutozel.) - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. (?)
272: cypřišek Lawsonův, cv. - Chamaecyparis lawsoniana (A. MURRAY) PARL. ‘Fletcheri’
(sloup. až kužel.; přechod mezi olistěním normál. šupinovitým [adult.] a jehlicovitým [juvenil.]; z. S.Am.)
273: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z.
‘Squarrosa Intermedia’ (olistění cv. šupinovité i jehlicovité; ± bizarní vzhled; bot. druh: Japonsko)

1/3: Okrasné dřeviny
◄●●● pod cestou (dolní část odd. 1/3 - pod orientační tabulí):
544, 545: jalovec (sekce s plochým listem) - Juniperus L. (sect. Sabina) sp.
546: jalovec prostřední, cv. - Juniperus × media VAN MELLE ‘Pfitzeriana Aurea’ (nažloutlý,
široký, větve šikmo vystoupavé; kříženec J. chinensis x J. sabina; syn. J. chinensis L. ‘Pfitzeriana Aurea’)
547, 548: jalovec skalní, cv. - Juniperus scopulorum SARG. ‘Blue Heaven’ (modravý)
549: jalovec prostřední, cv. - Juniperus × media VAN MELLE ‘Pfitzeriana Aurea’ (nažloutlý,
široký, větve šikmo vystoupavé; kříženec J. chinensis x J. sabina; syn. J. chinensis L. ‘Pfitzeriana Aurea’)
550-552: rododendron („azalka“) - Rhododendron L. sp. (opadavý)
553: bobkovišeň lékařská - Laurocerasus officinalis ROEM.
(syn. Prunus laurocerasus L., Padus laurocerasus; jv. Ev., M.As., Kavkaz, Zakavkazí)
554: jalovec prostřední, cv. - Juniperus × media VAN MELLE ‘Pfitzeriana Aurea’ (nažloutlý,
široký, větve šikmo vystoupavé; kříženec J. chinensis x J. sabina; syn. J. chinensis L. ‘Pfitzeriana Aurea’)
555: jalovec šupinatý, cv. - Juniperus squamata BUCH.-HAM. ‘Meyeri’ (jehlice výrazně stříbřitě
modré; široce sloupovitý cv. - „rybí ocas“; b. druh: jv. As. [Afganistan - Čína - Tchaj-wan], až do 5000 m n.m.)
556: jalovec, cv. (žlutozelený, rozprostřený) - Juniperus L. (sect. Sabina) sp.
(sekce s plochým listem v dospělosti; juvenilní typ - jen s jehlicemi)
557: jalovec prostřední, cv. - Juniperus × media VAN MELLE ‘Pfitzeriana Aurea’ (nažloutlý,
široký, větve šikmo vystoupavé; kříženec J. chinensis x J. sabina; syn. J. chinensis L. ‘Pfitzeriana Aurea’)
558: jalovec prostřední, cv. - Juniperus × media VAN MELLE ‘Hetzii’
(listy šedozelené, pichlavé; syn. J. chinensis L. ‘Hetzii’)
559: svída krvavá - Swida sanguinea (L.) OPIZ (syn. Cornus sanguinea L.; Ev.)
560: jalovec skalní, cv. - Juniperus scopulorum SARG. ‘Skyrocket’
(úzce sloupovitý [snad nejuzší cv. vůbec!]; syn. Juniperus virginiana ‘Skyrocket’; botan. druh: z. část S.Am.)
561: bříza bělokorá - Betula pendula ROTH (?)
[syn. b. bradavičnatá - B. verrucosa; Eurasie, na Sibiři až po řeku Lenu]
561A: habr obecný - Carpinus betulus L. (Eurasie [Ev. po j. Švédsko; s. část M.As., Kavkaz, Írán])
562: netvařec křovitý - Amorpha fruticosa L. (v. a jv. část USA)
563: mahónie cesmínolistá - Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT. (z. část S.Am.)
564-566: zlatice (forzýtie) zelená - Forsythia viridissima LINDL. (V. AS.: Čína)
567-569: tavolník japonský - Spiraea japonica L. fil. (+ jíva - Salix caprea u č. 567)
(= Spiraea japonica ‘Bumalda’?; botan. druh: v. As. )
570: buk lesní, cv. - Fagus sylvatica L. ‘Dawyck Purple’ (sloupovitý, list purpurově hnědý)
571, 571A, 571B: tavolník japonský, cv. - Spiraea japonica L. fil. ‘Atrorosea’
(s tmavě růžovým květem; botan. druh: v. As.)
572-574: tavolník - Spiraea L. sp.
575: svída krvavá - Swida sanguinea (L.) OPIZ (syn. Cornus sanguinea L.; Ev.)
576: tavolník - Spiraea L. sp.
577, 578: bříza bělokorá - Betula pendula ROTH (?)
[syn. b. bradavičnatá - B. verrucosa; Eurasie, na Sibiři po řeku Lenu]
579: tavolník fauriena - Spiraea fauriena (?)
580: tavola kalinolistá, cv. - Physocarpus opulifolius (L.) MAXIM. ‘Diabolo’
(list tmavě purpurově hnědý; botanický druh: v. S.Am.)
581: růže - Rosa L. sp.
582: bříza - Betula L. sp. VYKÁCET!
583: skalník - Cotoneaster MED. sp.
584: třešeň dřípená, cv. - Cerasus incisa (THUNB.) LOISEL. ‘Yamadei’ (syn. Prunus i. ‘Y.’; v. As.)
584A: javor horský neboli klen - Acer pseudoplatanus L. (Ev.; z. As. [po Kavkaz])
585, 586: mochnovec křovitý - Dasiphora fruticosa (L.) RYDB.
(syn.: mochna křovitá - Potentilla fruticosa L.; s. polokoule)
587: bez černý - Sambucus nigra L. (Ev. - Kavkaz)
588: javor horský neboli klen - Acer pseudoplatanus L. (Ev.; z. As. [po Kavkaz])
589, 589A: mochnovec křovitý, cv. - Dasiphora fruticosa (L.) RYDB. ‘Snowflake’
(syn.: mochna křovitá, cv. - Potentilla fruticosa L. ‘Snowflake’; botan. druh: s. polokoule)
590: buk lesní, cv. - Fagus sylvatica L. ‘Tortuosa’ (pokroucený; bot. druh: Ev.)
591: růže - Rosa L. sp.
592: buk lesní, cv. - Fagus sylvatica L. ‘Rotundifolia’ (listy okrouhlé, menší; bot. druh: Ev.)?
593: Prunus L. sp. (?)

1/3: Okrasné dřeviny
594: buk lesní, cv. - Fagus sylvatica L. ‘Rohanii’ (listy výrazně zubaté, tmavě červené; b. druh: Ev.)
595: bobkovišeň lékařská - Laurocerasus officinalis ROEM.
(syn. Prunus laurocerasus L., Padus laurocerasus /L./ MILL.; jv. Ev., M.As., Kavkaz, Zakavkazí)
596: rododendron (pěnišník) - Rhododendron L. sp.
597-599: tavolník popelavý, cv. - Spiraea × cinerea ZAB. ‘Grefsheim’
(bohatě kvetoucí cv.; kříženec S. cana [j. Ev.] x S. hypericifolia [Eurasie])
601, 602: mochnovec křovitý, cv. - Dasiphora fruticosa (L.) RYDB. ‘Primrose Beauty’ (?)
[květy smetan. žluté, střed tmavší; syn. mochna křovitá, cv. - Potentilla fruticosa L. ‘Primrose Beauty’ (?);
botan. druh: s. polokoule]
603, 604: tavolník japonský, cv. - Spiraea japonica L. fil. ‘Albiflora’ (bělokvětý)
605, 606: mochnovec křovitý, cv. - Dasiphora fruticosa (L.) RYDB. ‘Snowflake’
(syn.: mochna křovitá, cv. - Potentilla fruticosa L. ‘Snowflake’; botan. druh: s. polokoule)
607-609: tavolník niponský tosaenský - Spiraea nipponica MAXIM. var. tosaensis (YATABE)
MAK. (Japonsko)
610: čimišník stromovitý - Caragana arborescens LAM. (v. As.: stř. a v. Sibiř, Mandžusko)
+611 (nezaměřen, roste těsně vedle č. 612), 612: vajgela - Weigela THUNB. sp. (?)
613: túje (= zerav) západní nebo t. obrovská - Thuja occidentalis L. nebo T. plicata LAMB.?
614: javor horský neboli klen - Acer pseudoplatanus L. (Ev. mimo s. části; z. As. [po Kavkaz])
615: habr obecný - Carpinus betulus L. (Eurasie [Ev. po j. Švédsko; s. část M.As., Kavkaz, Írán])
616: hlošina úzkolistá - Elaeagnus angustifolia L. (Eurasie)
618, 619: cypřišek hrachonosný, skupina žlutobíle zbarvených cv. –
– Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. (? Group; botan. druh: Japonsko)
620: cypřišek nutkajský (nutka) - Chamaecyparis nootkatensis (D. DON) SPACH (z. S.Am.)
621: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. ‘Squarrosa’
(jehlicovité, měkké, modrozelené l., rub stříbřitě bílý; juvenil. typ [retinospora], stromovitý; b. druh: Japonsko)
622: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. Plumosa Aurea
Group (?) [listy drobné, jehlicovité, zlatožluté; botan. druh: Japonsko]
623: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. ‘Squarrosa’
(jehlicovité, měkké, modrozelené l., rub stříbřitě bílý; juvenil. typ [retinospora], stromovitý; b. druh: Japonsko)
629, 630: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. ‘Albopicta’
(?) [cv. s bělavou špičkou listů; botanický druh: Japonsko]
631: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. ‘Plumosa Aurea
Compacta’ (?) [kompaktní cv. až 2 m vysoký, olistění šídlovité, zlatožluté; botanický druh: Japonsko]
632: túje obrovská či řasnatá (= zerav o-ý či ř-ý) - Thuja plicata LAMB. (= T. gigantea; z. S.Am.)
633: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. ‘Plumosa Aurea
Compacta’ (?) [kompaktní cv. až 2 m vysoký, olistění šídlovité, zlatožluté; botanický druh: Japonsko]
634: čimišník stromovitý - Caragana arborescens LAM. (v. As.: stř. a v. Sibiř, Mandžusko)
Doplněno (Sr.+Ba.):
+926: javor tatarský - Acer tataricum L. (Eurasie: jv. Ev. [včetně Slovenska]; M.As., Kavkaz)
_________
+ Exemplář s číslem označeným křížkem (+XXX) není dosud zaměřen v mapě.

Oddíl 1/4: Okrasné dřeviny
– mezi cestami (úzká špice nad odd. 2):
226F: smrk ztepilý - Picea abies (L.) KARST. (Evropa)
227: tis - Taxus L. sp. (?)
229: tis červený - Taxus baccata L. (Ev.; sz. Afr.; M.As., Kavkaz až s. Írán)
624: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. ‘Plumosa’
(kuželovitý habitus; olistění šídlovité; botan. druh: Japonsko)
625: cypřišek Lawsonův, cv. - Chamaecyparis lawsoniana (A. MURR.) ‘Columnaris’
(úzce sloupovitý, s olistěním namodrale ojíněným; botan. druh: z. S.Am.)
626 (= 626C2): [tis červený, cv. - Taxus baccata L. ‘Dovastonii Aurea’] VII. 2010: USCHLÝ (Sr.+Ba.)
627: cypřišek Lawsonův, cv. - Chamaecyparis lawsoniana (A. MURRAY) PARL. ‘Fletcheri’
(sloupovitý až kuželovitý; přechod mezi normál. olistěním šupinovitým a juvenilním jehlicovitým; z. S.Am.)
kontrola VII. 2010 (Sr.+Ba.): úhyn (??)
628: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. & Z.) S. & Z. ‘Albopicta’ (bělavý)
635: túje (= zerav) západní, cv. - Thuja occidentalis L. Aurea Group (? skup. zlatavých cv.)
636: jalovec prostřední, cv. - Juniperus × media VAN MELLE (kříženec J. chinensis x J. sabina)
Pfitzeriana Group (?) [syn. J. chinensis L. Pfitzeriana Group (?); široké keře, větve šikmo vystoupavé]
637: cypřišek hrachonosný, cv. - Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) S. et Z. ‘Plumosa’
(„peříčkatý“ - olistění šídlovité; kuželovitý habitus; botan. druh: Japonsko)
638: cypřišek tupolistý, cv. - Chamaecyparis obtusa (S. et Z.) ENDL. (juvenilní typ; v. As.)
639-641: tavolník japonský, cv. - Spiraea japonica L. fil. ‘Zigeunerblut’ (syn. S. × bumalda ‘Z.’)
642: tis červený, cv. - Taxus baccata L. ‘Summergold’
(ploše rozložitý, jehlice žlutavé; botan. druh: Ev.; sz. Afr.; M.As., Kavkaz až s. Írán)
643: svída bílá, cv. - Swida alba (L.) OPIZ ‘Argenteomarginata’
(listy široce bíle lemované, na podzim karmínově červené; syn. Cornus a. L. ‘Variegata’; botan. druh: v. As.)
_________
+ Exemplář s číslem označeným křížkem (+XXX) není dosud zaměřen v mapě.

Oddíl 2: Rododendrony
– pod cestou (pod orientační tabulí):

651: tis červený, cv. - Taxus baccata L. ‘Hessei’ (růst vzpřímený, bujný; hustě zavětvený; botanický
druh: Ev.; sz. Afr.; M.As., dále přes Kavkaz po s. Írán)
652: dub letní - Quercus robur L. (křemelák; Ev. po 63º s.š., na vých. k J. Uralu; izolov. Krym a Kavkaz)
653: tis červený, cv. - Taxus baccata L. (?) [b. druh: Ev.; sz. Afr.; M.As., dále přes Kavkaz po s. Írán]
654: javor horský neboli klen - Acer pseudoplatanus L. (Ev. stř. a j.; z. As. [po Kavkaz])
655: rododendron ("azalka"), cv. - Rhododendron L. ‘Erato’ (opadavý pěnišník)
656: lípa srdčitá - Tilia cordata MILL. (= lípa malolistá - T. parvifolia EHRH.; Ev., z. okraj As.)
657: jabloň lesní - Malus sylvestris (L.) MILL. (?)
660: rododendron (= pěnišník), cv. - Rhododendron L. ‘Ehrengold’ (Wardii Group; vždyzelený)
660A, 661: rododendron (= pěnišník) - Rhododendron L. sp. (vždyzelený)
662: rododendron (pěnišník), cv. - Rhododendron L. ‘Cunningham´s White’
(vždyzelený, velkokvětý, bíle kvetoucí; vyšlechtěn z kříženců R. caucasicum x R. ponticum ‘White’)
663: rododendron (= pěnišník) - Rhododendron L. sp. (vždyzelený)
664: rododendron (= pěnišník), cv. - Rhododendron L. ‘Moravanka’
665: smrk ztepilý - Picea abies (L.) KARST. (Ev.)
666: lípa srdčitá - Tilia cordata MILL. (= lípa malolistá - T. parvifolia EHRH.; Ev., z. okraj As.)
667: smrk ztepilý - Picea abies (L.) KARST. (Ev.)
668: rododendron (= pěnišník) - Rhododendron L. sp. (vždyzelený)
669: [rododendron (= pěnišník) - Rhododendron L. sp. (vždyzelený)] – uschlý?
670, 671: rododendron (= pěnišník) - Rhododendron L. sp. (vždyzelený)
672: rododendron ("azalka") - Rhododendron L. sp. (opadavý pěnišník)
673, 674: rododendron (= pěnišník) - Rhododendron L. sp. (vždyzelený)
675: rododendron (= pěnišník), cv. - Rhododendron L. ‘Stadt Delmenhorst’ (vždyzelený)
676: rododendron čili pěnišník (“azalka“?) - Rhododendron L. sp. (opadavý?)
680-682: tis červený - Taxus baccata L. (Ev.; sz. Afr.; M.As., dále přes Kavkaz po s. Írán)
683: (skácený smrk ztepilý – Picea abies)
684-686: rododendron ("azalka") - Rhododendron L. sp. (opadavý pěnišník)
687: iberka skalní čili štěničník skalní - Iberis saxatilis L. (j. Ev.)
688: ?
690, +690A: rododendron ("azalka") - Rhododendron L. sp. (opadavý pěnišník)
691: rododendron (= pěnišník) - Rhododendron L. sp. (vždyzelený)
692, 695: rododendron ("azalka") - Rhododendron L. sp. (opadavý pěnišník)
697, 698: rododendron čili pěnišník ("azalka"?) - Rhododendron L. sp. (opadavý?)
699: rododendron červenavý, cv. - Rhododendron russatum BALF. fil. ‘Lauretta’
(vždyzelený taxon; syn. pěnišník černočervený ‘L.’?)
700-711: rododendron neboli pěnišník ("azalka") - Rhododendron L. sp. (opadavý)
713-715: rododendron neboli pěnišník ("azalka") - Rhododendron L. sp. (opadavý)
716, 716A: lípa srdčitá - Tilia cordata MILL. (= lípa malolistá - T. parvifolia EHRH.; Ev., z. okraj As.)
717-730: rododendron ("azalka") - Rhododendron L. sp. (opadavý pěnišník)
731: rododendron (= pěnišník), cv. - Rhododendron L. ‘Van Veerden Poelman’
732: rododendron (“azalka“), cv. - Rhododendron L. ‘Golden Flare’ (= „zlatá pochodeň“)
733: rododendron (= pěnišník) - Rhododendron L. sp. (vždyzelený)
734, 735: lípa srdčitá - Tilia cordata MILL. (= lípa malolistá - T. parvifolia EHRH.; Ev., z. okraj As.)
736: rododendron (= pěnišník), cv. - Rhododendron L. ‘America’ (vždyzelený)
737: rododendron (= pěnišník), cv. - Rhododendron L. ‘Duke of York’ (?; vždyzelený)
738: rododendron (= pěnišník), cv. - Rhododendron L. ‘Rasputin’ (vždyzelený)
739: lípa srdčitá - Tilia cordata MILL. (= lípa malolistá - T. parvifolia EHRH.; Ev., z. okraj As.)
740: smrk ztepilý - Picea abies (L.) KARST. (Ev.)
741: rododendron (= pěnišník), cv. - Rhododendron L. ‘Cunningham´s White’
(vždyzelený, velkokvětý, bíle kvetoucí; vyšlechtěn z kříženců R. caucasicum x R. ponticum ‘White’)
742-744: rododendron (= pěnišník), cv. - Rhododendron L. ‘Simona Rose’ (vždyzelený)

3: Dřeviny Severní Ameriky (část 1)
Oddíl 3: Dřeviny Severní Ameriky5) (část 1)

●●●► nad cestou (horní část odd. 3; ± nad orientační tabulí):
172: hloh pýřitolistý - Crataegus submollis SARG. (v. USA)
173: javor jasanolistý - Acer negundo L.
(syn. javorovec jasanolistý - Negundo aceroides MOENCH) [S.Am.]
174: borovice pokroucená - Pinus contorta DOUGL. ex LOUD. (z. S.Am.)
180A: douglaska tisolistá sivá, cv. –
- Pseudotsuga menziesii (MIRBEL) FRANCO var. glauca ‘Fletcheri’
(zakrslý, ploše rozprostřený až kulovitý cv.; syn. P. glauca MAYR ‘Fletcheri’)
+223: túje obrovská či řasnatá (= zerav obrovský či ř-tý) - Thuja plicata D. DON in LAMB.
[syn. T. gigantea NUTT.; z. S.Am.]
224: †borovice (horská) kleč – Pinus mugo TURRA (s. lato?; stromovitá?; Ev. stř. a jv.)!?
+225: liliovník tulipánokvětý - Liriodendron tulipifera L. (S.Am., v. část)
226: smrk pichlavý - Picea pungens ENGELM. (z. část S.Am., hl. z. USA)
226A, B, C: [†smrk ztepilý - Picea abies (L.) KARST. /syn. P. excelsa (LAM.) LINK/; EV.] ODSTRANIT!
Poznámka. U čísel 224 (kleč) a 226C (smrk ztep.) se zdá být určitý nesoulad mezi zápisem a polohou.
●●●► pod cestou (dolní část odd. 3; ± pod orientační tabulí):
180: douglaska tisolistá pravá (zelená, pobřežní) - Pseudotsuga menziesii (MIRBEL) FRANCO
var. menziesii (syn. Pseudotsuga menziesii [sensu stricto]; z. S.Am.)
181A: borovice vejmutovka, cv. - Pinus strobus L. ‘Glauca’ (sivý cv.; v. S.Am.)
182: borovice Jeffreyova - Pinus jeffreyi BALF. (z. část S.Am.)
183: borovice těžká (= b. žlutá) - Pinus ponderosa P. et C. LAWSON (z. část S.Am.)
221: tsuga kanadská (= jedlovec kanadský) - Tsuga canadensis (L.) CARR. (v. část S.Am.)
222: †modřín opadavý - Larix decidua MILL. sp. (Ev.: Alpy, Karpaty. j. Polsko, v. Sudety)!?
226E: [†smrk ztepilý - Picea abies (L.) KARST. /syn. P. excelsa (LAM.) LINK/; Ev.!] URČEN KE SKÁCENÍ!
230: túje či zerav západní, cv. - Thuja occidentalis L. ‘Filiformis’ (větévky nitkovité)
231: cypřišek Lawsonův - Chamaecyparis lawsoniana (A. MURR.) PARL. (?; S.Am.: z. USA)
232: cypřišek, cv. - Chamaecyparis SPACH sp. cv.?
233: cypřišek Lawsonův, cv. - Chamaecyparis lawsoniana (A. MURR.) PARL., cv.?
234: túje (= zerav) západní, cv. - Thuja occidentalis L. ‘Malonyana’ (sloupovitý: "Mlyňanka")
235: túje (= zerav) západní - Thuja occidentalis L. (v. část S.Am.)
236: †zeravec (túje, zerav) východní - Platycladus orientalis (L.) FRANCO (v. As.!)
[syn. túje (= zerav) v. - Thuja o., Biota o. (Čína, Mandžusko, Korea)]
238: javor stříbrný - Acer saccharinum L. (v. část S.Am.)
________
5) Dočasně doplněno i z jiných světadílů, včetně některých kultivarů.
+ Exemplář označený před číslem křížkem (+XXX) není dosud zaměřen v mapě.
† Delší křížek před jménem druhu (†xxx) označuje taxon výhledově určený k odstranění nebo přemístění,
pokud se potvrdí, že se jedná o druh pocházející z jiného kontinentu, než je uvedeno ve jméně oddílu.
Delší křížek v závorce (†) označuje určité pochybnosti o tomtéž.

4/1: Dřeviny Asie (hlavně východní)
Oddíl 4/1: Dřeviny Asie6) (hlavně východní)

●●●► nad cestou (horní část odd. 4/1 – větš. nad orientační tabulí):
101: tavola amurská - Physocarpus amurensis (MAXIM.) MAXIM. (v. Asie)
101A: lípa (srdčitá?) + javor Semenovův - Tilia (cordata MILL.?) + Acer semenovii REG. & HERD.
102: javor Semenovův (= j. turkestánský) - Acer semenovii REG. & HERD. (Stř.As.: Turkmenistán)
104: tis japonský - Taxus cuspidata S. et Z.
(Dálný východ, Čína, Mandžusko, Korea, Sachalin, Kurily, Japonsko)
105: zimolez nejvonnější - Lonicera fragrantissima LINDL. et PAXT. (Čína)
106: muchovník asijský - Amelanchier asiatica (S. et Z.) ENDL. (Japonsko, Korea; Čína)
107: jabloň laločnatá - Malus toringoides (REHD.) HUGHES (z. Čína)
108: javor Davidův - Acer davidii FRANCH. (stř. Čína, podhorské a horské lesy)
109: olše japonská - Alnus japonica (THUNB.) STEUD. (Japonsko, Korea, Mandžusko; břehy vod. toků)
110: olše chlupatá - Alnus hirsuta (SPACH.) TURCZ. ex RUPR. (Japonsko, Mandžusko)
111: čimišník drobnolistý - Caragana microphylla LAM. (Sibiř, s. Čína)
112: čimišník jerlínolistý (kříženec) - Caragana × sophorifolia TAUSCH
(= kříženec Caragana arborescens × C. microphylla; oba druhy pocházejí z As.)
113: jasan Bungeův - Fraxinus bungeana DC. (s. Čína: podhorské a horské lesy)
114: jasan špičatolistý - Fraxinus longicuspis SIEB. et ZUCC. (Čína, Japonsko, Korea?)
115: hloh zelenomasý - Crataegus chlorosarca MAXIM.
(Mandžusko, Kamčatka, Sachalin, Japonsko)
117: (†)pustoryl (= pajasmín, „český jasmín“) - Philadelphus L. sp.
118: jilm sibiřský - Ulmus pumila L. (Turkmenistán, v. Sibiř, Mongolsko, s. Čína)
119: budleja Davidova (= komule D., „himálajský šeřík“) - Buddleja davidii FRANCH. (Čína)
120: (†)slivoň - Prunus L. sp.?
121: pustoryl našedlý (= pajasmín n.) - Philadelphus subcanus KOEHNE (stř. a z. Čína)
122: skalník vrbolistý, var. („vločkovitě plstnatá“) –
- Cotoneaster salicifolius FRANCH. var. floccosus REHD. et WILS. (Čína)
123: kdoulovec japonský - Chaenomeles japonica (THUNB.) LINDL. (Japonsko)
124: šeřík jünnanský - Syringa yunnanensis FRANCH. (Čína)
125: kryptomerie japonská - Cryptomeria japonica (L. fil.) D. DON (Japonsko, j. Čína)
126: ořešák japonský (= o. Sieboldův) - Juglans ailanthifolia CARR.
(syn. J. sieboldiana MAXIM.; Japonsko, Sachalin)
127: hrušeň ussurijská - Pyrus ussuriensis MAXIM. (Dálný východ, Čína [Mandžus.], Korea; údolí řek)
127A: slivoň - Prunus L. (sensu lato) sp. (?)
128: (†)javor horský, klen - Acer pseudoplatanus L. (j. a stř. Ev. – záp. okraj As. /po Kavkaz/)
129: jeřáb kašmírský - Sorbus cashmiriana HEDL. (z. Himálaj, Kašmír; subalpínské porosty)
129C: jeřáb pomíchaný - Sorbus commixta HEDL. (Japonsko, Sachalin, Korea)
130: pustoryl tenkolistý (= pajasmín t.) - Philadelphus tenuifolius RUPR. & MAX.
(sv. Čína [Mandžusko], Korea)
131: (†)růže - Rosa L. sp. + (†)hloh - Crataegus L. sp. (obojí bez jmenovky!)
131A: bříza užitečná - Betula utilis D. DON (Stř. Asie, Himálaj!)
143A: korkovník Lavalleův - Phellodendron lavallei DODE (= P. amurense var. lavallei; Japonsko)
153: tavolník niponský - Spiraea nipponica MAXIM. (Japonsko)
154: zmarličník japonský - Cercidiphyllum japonicum S. et Z. (Japonsko, Čína)
154A: zmarličník japonský, cv. - Cercidiphyllum japonicum S. et Z. ‘Pendulum’
(převislý cv.; botan. druh: Japonsko, Čína)
155: hloh peřenoklanný větší - Crataegus pinnatifida var. major N.E. BR. (s. Čína)
156: (†) bříza pýřitá - Betula pubescens EHRH. (Evropa – záp. polovina Asie /Záp. Sibiř/)
157: [†jeřáb – Sorbus sp.] UHYNUL
158: šeřík Sweginzowův - Syringa sweginzowii KOEHNE & LINGELSH. (sz. Čína)
159: růže svraskalá - Rosa rugosa THUNB. (pobřeží moří: Dálný východ, s. Čína, Korea, Japonsko)
160: jeřáb "ryšavo-rezavý" - Sorbus rufo-ferruginea (SCHN.) SCHNEID. (Japonsko)
161: (†)javor horský, klen - Acer pseudoplatanus L. (+růže - Rosa L. sp.)
(klen: j. a stř. Evropa – až záp. okraj Asie /po Kavkaz/)

4/1: Dřeviny Asie (hlavně východní)
162: túje japonská (= zerav j-ý) - Thuja standishii (GORD.) CARR. (Japonsko; podhor. a horské lesy)
163: jasan mandžuský - Fraxinus mandshurica RUPR. (sv. Čína, Japonsko)
164: jasan zobanolistý - Fraxinus rhynchophylla HANCE
(Korea, Čína, j. okraj Dálného východu; propustné půdy horských svahů)
165: ořešák mandžuský - Juglans mandshurica MAXIM.
(Korea, Poamuří, Mandžusko; vlhké svahy; podél toků)
166: zeravinec japonský (= hyba japonská) - Thujopsis dolabrata (L. fil.) S. et Z.
(Japonsko; podhorské a horské lesy)
167: borovice čínská - Pinus tabuliformis CARR. (= P. tabulaeformis; Čína, Korea - horské lesy)
168: jedle Veitchova - Abies veitchii LINDL. (Japonsko; vyšší horské polohy)
169: jedle korejská - Abies koreana WILS. (subalpínské polohy Koreje)
170: †smrk ztepilý - Picea abies (L.) KARST. [syn. P. excelsa (LAM.) LINK; jen Evropa]!
175: pterokarye škumpolistá (= lapina š.; p. [l.] japonská) - Pterocarya rhoifolia S. et Z.
(Japonsko; pobřežní a bažinaté lesy
176: muchovník asijský - Amelanchier asiatica (S. et Z.) ENDL. (Japonsko, Čína, Korea)
177: smrk lesklý - Picea torano (SIEB.) KOEHNE (= P. polita; Japonsko, horské lesy)
178: modřín japonský, cv. - Larix kaempferi (LAMB.) CARR. ‘Pendula’ (?)
[převislý cv.; botanický druh /syn. L. leptolepis/: Japonsko, horské lesy]
185: pustoryl pekinský - Philadelphus pekinensis RUPR. var. brachybotris KOEHNE (Čína) – dle kontroly (VII.
2010, Sr.+Ba.) uhynul!
186: (†)svída - Swida OPIZ (syn. Cornus L. [sensu lato]) sp. (Ev.!)!
187: javor dlanitolistý, cv. - Acer palmatum THUNB. Atropurpureum Group
(list kultivaru tmavě červený; botanický druh: Korea, Japonsko)
188: vilín měkký, cv. - Hamamelis mollis OLIV. ‘Pallida’ (kvete I-II [!]; botan. druh: Čína)
193: jalovec obecný - Juniperus communis L.; ♀ (s. polokoule!)
195: bříza tatawacká? - Betula tatawakiana (?) [Japonsko?]
195A: [(†)svída pochybná (= s. sporná) - Swida controversa (HEMSL.) SOJÁK ] UHYNULA
198: †borovice rumelská - Pinus peuce GRISEB. (5jehličná borovice; pouze jv. Evropa!)
905: korkovník - Phellodendron RUPR. sp. (As. v.)
910: šeřík přepadavý - Syringa reflexa SCHNEID. (stř. Čína) ???
983: zmarličník japonský - Cercidiphyllum japonicum S. et Z. (Japonsko, Čína)
1066: jedle korejská - Abies koreana WILS. (Korea; subalpinské lesy)
●●●► pod cestou (dolní část odd. 4/1 - pod orient. tabulí, hl. vpravo):
179: sturačník vrcholičnatý - Pterostyrax corymbosa S. et Z. (?) [Japonsko, horské lesy]
181: †borovice rumelská - Pinus peuce GRISEB. (5jehličná borovice; pouze jv. Evropa!)?
184: (†)habr obecný - Carpinus betulus L. (Eurasie [Ev. po j. Švédsko /!/; s. M.As., Kavkaz, Írán])
191: †jeřáb prostřední (= j. švédský) - Sorbus intermedia (EHRH.) PERS. (jen Pobaltí!)
192: smrk ajanský - Picea jezoënsis (S. et Z.) CARR. [syn. P. ajanensis (LINDL. et GORD.) FISCH. ex CARR.;
jv. Sibiř, Dálný východ, Kamčatka, Kurily, Sachalin, Čína, Korea, Japonsko]
194: dřezovec japonský - Gleditsia japonica MIQ. (Japonsko, Korea)
196: střemcha Grayova - Padus grayana SCHNEID. (syn. Prunus grayana MAXIM.; Japonsko)
197: (†)stranvésie Davidova - Stranvaesia davidiana DCNE. (?) [Čína]
198A: borovice drobnokvětá, cv. - Pinus parviflora S. et Z. ‘Brevifolia’
(kratší jehlice [ve svazečku po 5]; botanický druh: Japonsko, horské lesy)
________
6) Dočasně doplněno i z jiných světadílů, včetně některých kultivarů.
+ Exemplář označený před číslem křížkem (+XXX) není dosud zaměřen v mapě.
† Delší křížek před jménem druhu (†xxx) označuje taxon výhledově určený k odstranění nebo přemístění,
pokud se potvrdí, že se jedná o druh pocházející z jiného kontinentu, než je uvedeno ve jméně oddílu. Delší
křížek v závorce (†) označuje určité pochybnosti o tomtéž.

4/2: Dřeviny Asie (hlavně východní)
Oddíl 4/2: Dřeviny Asie7) (hlavně východní)

●●●► nad cestou (horní část odd. 4/2, ± nad orient. tab., hl. vpravo):
129A: jeřáb kašmírský - Sorbus cashmiriana HEDL. (Himálaj, Kašmír; sbalp porosty)
129B: jeřáb Vilmorinův - Sorbus vilmorinii SCHNEID. (z. Čína)
133: ptačí zob hlávkokvětý brvitý - Ligustrum ibota S. et Z. var. ciliatum (Japonsko)
134: čimišník křovinatý - Caragana fruticosa (PALL.) STEUD. (Korea, Amurská oblast)
135: (†)vrba jíva (= jíva obecná) - Salix caprea L. (Eurasie!)
136: olše Matsumurova - Alnus matsumurae CALL. (Japonsko)
139: zimokeř (= jesenec) důtkovitý - Celastrus flagellaris RUPR.
(Mandžusko, Korea, Japonsko; liána aluvií a skal)
140: bříza lískolistá - Betula corylifolia REGEL et MAXIM. (Japonsko; horské lesy)
142: zmarličník nádherný - Cercidiphyllum magnificum (NAKAI) NAKAI (Japonsko)
142A: (†)tavolník - Spiraea L. sp.
143: korkovník Lavalleův - Phellodendron lavallei DODE (?) (= P. amurense var. lavallei; Japonsko)
144: dřišťál Janův - Berberis johannis AHRENDT (jv. Tibet)
146: dub žláznatý - Quercus glandulifera BLUME (Japonsko, Korea, z. Čína)
147: tavolník březolistý - Spiraea betulifolia PALL. (sv. As., po Japonsko)
148: modřín dahurský (= m. zabajkalský) - Larix gmelinii (RUPR.) RUPR. (syn. L. dahurica TURCZ. ex
TRAUTV.; v. Sibiř od 90-110° v.d. po 120-123° v.d.); od nížin po horní - i po severní hranici lesa)
149: pterokarye (= lapina) Rehderova (kříženec) - Pterocarya × rehderiana SCHNEID.
(oba rodičovské druhy pocházejí z v. Asie [křížení provedeno v Arnold Arboretu – USA]);
dle kontroly (VII. 2010, Sr.+Ba.) uhynula!
150: bříza lesklá - Betula luminifera WINKL. (stř. Čína)
151: javor ginnala (= j. amurský) - Acer ginnala MAXIM.
(s. Čína, Mandžusko, Japonsko; pobřežní křoviny, horské doliny)
152: jeřáb Koehneův - Sorbus koehneana SCHNEID. (z. a stř. Čína)
152A: borovice hustokvětá, cv. - Pinus densiflora S. et Z. ‘Oculus Draconis’
(zakrslý, keřovitý; jehlice zelené, se 2 žlutými proužky; botan. druh: Japonsko, Korea)
152B: borovice hustokvětá, cv. - Pinus densiflora S. et Z. ‘Pendula’ (převisající);
botan. druh: Japonsko, Korea, Čína, Tchai-wan
199: smrk Meyerův - Picea meyeri REHD. et WILS. (s. Čína - hory)
201: (podčeleď) bambusovníkové – (subfamilia) Bambusoideae:
mnohopučka nízká - Pleioblastus humilis (MITF.) NAK. (skupina bambusů; Japonsko)?
394: metasekvoje čínská - Metasequoia glyptostroboides HU et CHENG (Čína)
395: (†)jabloň - Malus MILL. sp.
909: šeřík Wolfův - Syringa wolfii SCHNEID. (Korea, Mandžusko)
915: čimišník křovitý - Caragana frutex (L.) K. KOCH (Eurasie [!]: v. Ev. až Mongolsko; stepi)
917: lískovníček - Corylopsis S. et Z. sp.? (v. As.)
918: čimišník stromovitý, cv. - Caragana arborescens LAM. ‘Lorbergii’
(lístky cv. čárkovitě kopinaté [úzké]; botanický druh: Sibiř, Mandžusko)
921: kryptomerie japonská - Cryptomeria japonica (L. fil.) D. DON (Japonsko, j. Čína)
923: čimišník (č. čínský?) - Caragana LAM. sp. (C. sinica?; v. Asie)
924: bříza - Betula L. sp. (?)
933: jeřábovec (= tavolníkovec, jeřábník), event. žlutoroh? - Sorbaria (SER. ex DC.) A. BR. sp.?
event. Xanthoceras BUNGE sp.? (v. As.?)
934: borovice Bungeova - Pinus bungeana ZUCC.
(jehlice po 3; borka „platanovitě strakatá“; Čína - hory); dle kontroly (VII. 2010, Sr.+Ba.) uhynula!
937: čimišník keřovitý (či křovištní) - Caragana fruticosa (PALL.) STEUD. (v. As.)
938: bříza - Betula L. sp. (B. albo-sinensis var. septentrionalis?; v. As.)
940a, b, c (na mapě jen 940):
olše japonská - Alnus japonica (THUNB.) STEUD. (Japonsko, sv. Čína, Korea)
952: kalina obecná - Viburnum opulus L. [?] (Ev.; z. As.; sz. Afr. [!])
974: krušina olšová - Frangula alnus MILL. (Ev.; M.As., z. Sibiř; s. Afr. [!])
977: fontanezie jamovcovitá ? - Fontanesia phillyreoides Labill. ? (Ev. j.: Sicilie; z. okraj As. [!])

4/2: Dřeviny Asie (hlavně východní)
979: šeřík jünnanský - Syringa yunnanensis FRANCH. (Čína)
985: olše chlupatá sibiřská - Alnus hirsuta var. sibirica (SPACH) SCHND.
(syn. A. sibirica; A. incana subsp. hirsuta?; sv. As.)
989: jilm sibiřský - Ulmus pumila L. (syn. U. microphylla; j. Zabajkalí až Japonsko)
990: ořešák japonský (= o. Sieboldův) - Juglans ailanthifolia CARR.
(syn. J. sieboldiana; Japonsko, Sachalin)
991: jasan zobanolistý - Fraxinus rhynchophylla HANCE
(syn. F. chinensis var. rhynchophylla; Korea, Čína, Dálný východ; propustné půdy horských svahů)
993: hlošina úzkolistá - Elaeagnus angustifolia L. (M.As. až v. As.; v. Ev. a mediterán [!]);
dle kontroly (VII. 2010, Sr.+Ba.) uhynula!
996: vrba celolistá, cv. - Salix integra THUNB. ‘Hakuro Nishiki’
(listy cv. zeleno-bílé [syn. S. i. ‘Albomaculata’?]; botanický druh: v. As.)
997: javor tatarský - Acer tataricum L. (Eurasie [!]: jv. Ev. [včetně Slovenska]; M.As., Kavkaz)
1018: jeřáb hupejský - Sorbus hupehensis SCHNEID. (Čína)
1020: jasan Sieboldův - Fraxinus sieboldiana BLUME (= F. longicuspis; stř. Čína, Japonsko)
1021: jilm sibiřský - Ulmus pumila L. (syn. U. microphylla; j. Zabajkalí až Japonsko)
1025: čimišník křovitý - Caragana fruticosa (PALL.) STEUD.
(syn. C. arborescens var. fruticosa; Korea, Amurská oblast)
1035: jeřáb kašmírský - Sorbus cashmiriana HEDL. (z. Himálaj, Kašmír)
1048: javor ginnala (= j. amurský) - Acer ginnala MAXIM.
(s. Čína, Mandžusko, Japonsko; pobřežní křoviny, horské doliny)
1055: smrk východní - Picea orientalis (L.) LINK (z. As.! [z. Kavkaz, v. část Pontského pohoří])
1058A: smrk štětinatý - Picea asperata MAST. (z. Čína)
1083b: jasan ztepilý, cv. - Fraxinus excelsior L. ‘Hessei’ či ‘Diversifolia’ (jednolistý cv.)
(botan. druh: Eurasie [!], v z. As. jen po Kavkaz);
event.: j. úzkolistý, cv. - F. angustifolia VAHL ‘Monophylla’ (bot. druh: j. a stř. Ev.!?)
1085: ořešák mandžuský - Juglans mandshurica MAXIM. (Mandžusko, Poamuří, Korea)
1092: růže štětinostopká - Rosa setipoda HEMSL. ET WILS. (Čína - hory)
Nová měření (Ing. Hovořák) - vysoká čísla v seznamech dosud nepoužitá (?): 1993, 2055, 2904 (?)
●●●► pod cestou (dolní část odd. 4/2 - pod orientační tabulí):
200: topol vlnoplodý (= t. chlupatý) - Populus lasiocarpa OLIV.
(stř. Čína; roubovanec v AS každým rokem omrzá a znovu vymlazuje, podnož jej však předrůstá!)
217: (†)javor mléč, cv. - Acer platanoides L. ‘Dissectum’ (stříhanolistý cv.)
[botanický druh: Evropa /!/ – z. Asie /po Kavkaz/]
218: (†)jeřáb - Sorbus L. sp. (?)
219: magnólie liliokvětá, cv. (= šácholan l-ý, cv.) - Magnolia liliiflora DESR. ‘Susan’
(středně ranný cv., květy 10-15 cm široké, červeno-purpurové;
M. l. ‘Susan’ je kříženec M. liliiflora [Čína] ‘Nigra’ x M. stellata [Japonsko] ‘Rosea’)
220: růže Moyesova - Rosa moyesii HEMSL. et WILS. (z. Čína)
941: třešeň dřípená, cv. - Cerasus incisa (THUNB.) LOISEL. ‘Yamadei’
(syn. Prunus incisa ‘Yamadei’; botanický druh: horské lesy Japonska)
999: javor ginnala (= j. amurský) - Acer ginnala MAXIM.
(s. Čína, Mandžusko, Japonsko; pobřežní křoviny, horské doliny)
________
7) Dočasně doplněno i některými kultivary:
+ Exemplář označený před číslem křížkem (+XXX) není dosud zaměřen v mapě.
† Delší křížek před jménem druhu (†xxx) označuje taxon výhledově určený k odstranění nebo přemístění,
pokud se potvrdí, že se jedná o druh pocházející z jiného kontinentu, než je uvedeno ve jméně oddílu. Delší
křížek v závorce (†) označuje určité pochybnosti o tomtéž.

5/1-2: Dřeviny Severní Ameriky (část 21-2)
Oddíl 5/1: Dřeviny Severní Ameriky8) (část 21)

●●●► nad cestou (horní část odd. 5/1 - od orientační tabule vlevo):
*11a: hloh Arnoldův - Crataegus arnoldiana SARG. (sv. USA)
*14a: hortenzie stromečkovitá, cv. - Hydrangea arborescens L. ‘Grandiflora’ (v. USA)
908: dřínovec - Cynoxylon (RAFIN.) RAFIN. sp. (C. florida či nuttallii?; syn. Cornus sp.; S.Am.)
912: hloh (ze skupiny druhů S.Am.?) - Crataegus L. sp. (S.Am. [?])
914: dřišťál úzkolistý - Berberis × stenophylla LINDL. (kříženec; J.Am. /!/)
930: borovice Jeffreyova - Pinus jeffreyi BALF.
(3 dlouhé jehlice ve svazečku; letorosty modravě ojíněné; z. část S.Am.)
936: netvařec kalifornský - Amorpha californica NUTT. (z. část S.Am.)
975a: temnoplodec (arónie) - Aronia MEDIC. sp. (S.Am.)
1019: jírovec žlutý (= pávie žlutá) - Aesculus octandra MARSH. (syn. Ae. flava, Ae. lutea; S.Am.)
1037: netvařec kalifornský - Amorpha californica NUTT. (z. část S.Am.)
1057: douglaska tisolistá - Pseudotsuga menziesii (MIRBEL) FRANCO (z. část S.Am.)
1088: javor pensylvánský - Acer pensylvanicum L. (sv. část S.Am.)
●●●► pod cestou (dolní část odd. 5/1 - pod orientační tabulí vlevo):
396: (†)bříza - Betula L. sp.
411: kalina javorolistá - Viburnum acerifolium L. (v. část S.Am.; suché svahy)
412: jírovec pávie (= pávie červená) různobarvá - Aesculus pavia L. var. discolor (PURSH)
TORR. & GRAY (A. p. – syn. Pavia rubra POIR.; v. USA, pobřežní lesy a křoviny)
413: cypřišek zeravovitý - Chamaecyparis thyoides (L.) B. S. P.
(v. až jv. úzká část pobřeží USA; bažinatá až rašeliništní území na písčitém podloží)
414: cypřišek Lawsonův - Chamaecyparis lawsoniana (A. MURRAY) PARL. (z. USA)
415: †břestovec jižní - Celtis australis L. (C. occidentalis?)? (j. Evropa + mediterán [?!])
416: borovice těžká (= b. žlutá) - Pinus ponderosa P. et C. LAWSON
(3 dlouhé jehlice ve svazečku; z. část S.Am.)
417: jasan šírolistý - Fraxinus latifolia BENT. (z. USA; hory pobřežního pásu)
418: diervila (= zanice) přisedlá - Diervilla sessilifolia BUCKL. (jv. část USA)
419: jírovec drobnokvětý - Aesculus parviflora WALT. (jv. část USA)
420: douglaska tisolistá - Pseudotsuga menziesii (MIRBEL) FRANCO (z. část S.Am.)
423: tisovec dvouřadý (pravý) - Taxodium distichum (L.) RICH. (var. distichum)
[jv. část USA; atlantské pobřežní močálovité nížiny do 30 m (vzácně do 530 m) n. m.]
424: †olše chlupatá - Alnus hirsuta (SPACH) TURCZ. ex RUPR. (?)
[v. Asie /!/; v S.Am. jsou domácí: A. rubra, rugosa, serrulata /!?/]
425: diervila (= zanice) nádherná - Diervilla × splendens (CARR.) KIRCHN.
(= kříženec D. lonicera × D. sessilifolia; oba druhy pocházejí z v. části S.Am.)
426: tisovec dvouřadý vystoupavý - Taxodium distichum var. nutans (AIT.) SWEET
[syn. T. d. var. imbricarium (NUTT.) CROOM, T. ascendens BRONGN.; jv. část USA, bažiny do 30 m n. m.]
427: (†)ořešák - Juglans L. sp.
428: sazaník západní - Calycanthus occidentalis HOOK. et ARN. (Kalifornie)
429: (†)olše (olšička, křestice) zelená - Duschekia alnobetula (EHRH.) POUZAR
[syn. Alnus alnobetula (EHRH.) C. KOCH; dříve Alnus viridis (CHAIX) DC.]? (s. str. jen Ev.)]
(v S.Am. a na Kamčatce je původní Duschekia [Alnus] sinuata!?)
430: (†)olše - Alnus MILL. sp.
431: (†)olše (olšička, křestice) zelená - Duschekia alnobetula (EHRH.) POUZAR
[syn. Alnus alnobetula (EHRH.) C. KOCH; dříve Alnus viridis (CHAIX) DC.]? (s. str. jen Ev.)]
(v S.Am. a na Kamčatce je původní Duschekia [Alnus] sinuata!?)
432: (†)růže a †svída krvavá (sensu lato) - Rosa L. sp. + nálet Swida (Cornus) sanguinea (L.) OPIZ
433: pustoryl Lewisův Gordonův - Philadelphus lewisii PURSH var. gordonianus
(pustoryl = pajasmín; z. části Kanady a USA)
434: platan javorolistý - Platanus × hispanica MUENCHH.?
(syn. P. acerifolia; P. hybrida; údajný kříženec P. orientalis [Eurasie!] a P. occidentalis [S.Am.];
v Kalifornii je také domácím P. racemosa!?)

5/1-2: Dřeviny Severní Ameriky (část 21-2)
+435: [mahónie cesmínolistá - Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT.] VII. 2010: USEKNUTÁ – nahradit?
(z. část S.Am., podrost vlhkých lesů)
1054: smrk pichlavý - Picea pungens ENGELM.
(roztroušeně v horách z. části USA; sadovnicky nejvíce využívaný smrk [“stříbrňák“]; odolnější k imisím)
1082: javor okrouhlolistý - Acer circinatum PURSH (z. část USA a jv. Kanady)
________
8) Dočasně doplněno i z jiných světadílů, včetně některých kříženců.
+ Exemplář označený před číslem křížkem (+XXX) není dosud zaměřen v mapě.
† Delší křížek před jménem druhu (†xxx) označuje taxon výhledově určený k odstranění nebo přemístění,
pokud se potvrdí, že se jedná o druh pocházející z jiného kontinentu, než je uvedeno ve jméně oddílu.
Delší křížek v závorce (†) označuje určité pochybnosti o tomtéž.
* Hvězdička, umístěná před evidenčním číslem (např. *11a, *14a), označuje kontejnerované odrostky
pocházející z pěstební plochy u Správy Městských lesů v Semetíně, nesoucí duplicitní čísla (1 až 20). Aby
této duplicitě bylo zabráněno a přitom se neztratily pěstební souvislosti, byla původní čísla těchto rostlin (1 až
20) ponechána a doplněna uvedenou hvězdičkou (ta však, bohužel, na malých kovových štítcích zřejmě
chybí). 

Oddíl 5/2: Dřeviny Severní Ameriky9) (část 22)
●●●► nad cestou (horní část odd. 5/2; ± od tab. vpravo, vč. s. okraje):
355: jedle obrovská - Abies grandis LINDL. (sz. USA a jz. Kanada)
356-358: jedle subalpínská (= j. plstnatoplodá), cv. - Abies lasiocarpa (HOOK.) NUTT. (?)
[botan. druh: z. S.Am., od Aljašky po Nové Mexiko, u horní /alpínské/ hranice lesa]
359: trnovník (akát) srstnatý - Robinia hispida L. (hory jv. USA)
360: aronie černoplodá (= temnoplodec č-ý) - Aronia melanocarpa (MICHX.) ELLIOTT
(= “černý /černoplodý/ jeřáb”; v. USA)
363: pustoryl (= pajasmín) chlupatý - Philadelphus hirsutus NUTT. (jv. USA, Appalač. pohoří)
364: tavola listenová - Physocarpus bracteatus (RYDB.) REHD. (?) [USA - Kolorado]
365: katalpa nádherná - Catalpa speciosa WARDER (USA, lesy středovýchodní části)
366: karya pekan (= ořechovec pekanový) - Carya illinoensis (WANGH.) K. KOCH
(USA - nížiny povodí řeky Mississippi po Texas; roztr. až po stř. Mexiko; vlhké lesy)
367: netvařec křovitý - Amorpha fruticosa L. (v. a jv. část USA - břehy řek, bažiny i pahorky)
368: (†)pustoryl (= pajasmín) - Philadelphus L. sp.
369: dřezovec trojtrnný - Gleditsia triacanthos L. (v. část USA; původně jen dolina ř. Mississippi)
370: jedle balzámová - Abies balsamea (L.) MILL. (hl. Kanada, od vých. po hory Skalisté; sv. USA)
371: jedle obrovská - Abies grandis LINDL. (sz. USA a jz. Kanada)
372: †bříza bělokorá - Betula pendula ROTH (= b. bradavičnatá - B. verrucosa EHRH.)? [Eurasie /!/]
373: jasan pensylvánský, cv. - Fraxinus pennsylvanica MARSH. ‘Aucubifolia’
(list žlutě kropenatý; botanický druh: v. polovina USA, j. okraj Kanady; bažiny a vlhká údolí)
398: borovice pokroucená Murrayova - Pinus contorta LOUDON var. murrayana (?; z. S.Am.)
399: †lípa mongolská - Tilia mongolica MAXIM. (v. As. /!/: Mongolsko, s. Čína, Dálný východ!)
400: úhyn?
401: meruzalka - Ribes L. sp.
402: †hlošina okoličnatá - Elaeagnus umbellata THUNB. (vých. Asie /!/)?
(v S.Am. roste např.: E. commutata RYDB., syn. E. argentea PURSH [?])
403: jabloň americká - Malus coronaria (L.) MILL. (S.Am., vých. část)
932: borovice tuhá - Pinus rigida MILL. (3jehličná, s kmenovou výmladností; v. USA, jv. lem Kanady);
dle kontroly (VII. 2010, Sr.+Ba.) uhynula!
976a: hortenzie stromečkovitá, cv. - Hydrangea arborescens L. ‘Grandiflora’
(sterilní květy nejprve nazelenalé, pak bílé, krémové, posléze až hnědé; botan. druh: v. USA)
1022: katalpa nádherná - Catalpa speciosa WARDER (USA, lesy středovýchodní části)
1056: jedle ojíněná - Abies concolor (GORD.) ENGELM. (= j. stejnobarvá; z. S.Am., hory)

5/1-2: Dřeviny Severní Ameriky (část 21-2)
●●●► pod cestou (dolní část odd. 5/2; pod orient. tabulí, vpravo):
351: smrk pichlavý sivý - Picea pungens ENGELM. f. glauca (sivé jehl.; z. část USA)
352: hloh břekolistý - Crataegus pedicellata SARG. (v. část S.Am.);
dle kontroly (VII. 2010, Sr.+Ba.) uhynul!
353: muchovník Lamarckův (= m. hnědavý) - Amelanchier lamarckii F.-G. SCHROEDER
(S.Am.; zde roubovaný na jeřáb ptačí Sorbus aucuparia [ten vyráží z kořenového krčku])
354: jedle líbezná, cv. - Abies amabilis (DOUGL.) FORBES ‘Spreading Star’
(zakrslý cv., větve rozprostřené; botanický druh: sz. část USA a jz. okraj Kanady)
361: dřezovec trojtrnný - Gleditsia triacanthos L. (v. část USA)
362: trnovník (akát) srstnatý - Robinia hispida L. (jv. část USA)
397: borovice tuhá - Pinus rigida MILL. (3jehl., s kmenovou výmladností; v. USA, jv. lem Kanady)
+404: [jedle vznešená - Abies procera] UHYNULA – NAHRADIT?
405, 406: dub červený - Quercus rubra L. (v. USA)
407: smrk pichlavý sivý - Picea pungens ENGELM. f. glauca (sivé jehl.; z. část USA)
408: borovice pokroucená - Pinus contorta LOUDON (z. S.Am.)
409, 410: smrk pichlavý sivý - Picea pungens ENGELM. f. glauca (sivé jehl.; z. část USA)
1063: tsuga Mertensova (= jedlovec M.) - Tsuga mertensiana (BONG.) CARR. (z. S.Am.);
dle kontroly (VII. 2010, Sr.+Ba.) uhynula!
1077: jalovec skalní, štíhlý cv. - Juniperus scopulorum SARG. cv. ?(z. část USA)
1078: jedle vznešená - Abies procera REHD. (syn. A. nobilis; z. část USA)
________
9) Dočasně doplněno i z jiných světadílů, včetně několika kultivarů.
+ Exemplář označený před číslem křížkem (+XXX) není dosud zaměřen v mapě.
† Delší křížek před jménem druhu (†xxx) označuje taxon výhledově určený k odstranění nebo přemístění,
pokud se potvrdí, že se jedná o druh pocházející z jiného kontinentu, než je uvedeno ve jméně oddílu. Delší
křížek v závorce (†) označuje určité pochybnosti o tomtéž.
28

6/1-2: Dřeviny Evropy resp. Eurasie, včetně Středozemí (1-2)
Oddíl 6/1-2: Dřeviny Evropy resp. Eurasie10) (1-2)

včetně Středozemí (mediteránu) se západním okrajem Asie
◄●●● nad cestou - po horní trasu (dol. část odd. 6/1-2, bez s. okraje):
374: habr obecný, cv. - Carpinus betulus L. ‘Fastigiata’
(cv. ± sloupovitý, koruna hustá; botanický druh: Eurasie [Ev. po j. Švédsko; s. část M.As., Kavkaz, Írán)
382: jeřáb prostřední - Sorbus intermedia (EHRH.) PERS.
(přirozený kříženec břeku, muku, ev. i jeřábu ptačího; přirozený výskyt: j. Skandinávie a Pobaltí!)
383: dub letní, cv. - Quercus robur L. ‘Fastigiata’
(široce válcovitý cv., větve přísně vystoupavé; botan. druh: Ev. po J. Ural, z. As. po Kavkaz)
384: lípa - Tilia L. sp.
385: hrušeň polnička - Pyrus pyraster (L.) BURGSDORF (Ev. z., stř. a j.; s. M.As.)
386: lípa - Tilia L. sp.
387: javor tatarský - Acer tataricum L. (Ev. jv. [po j. Slovensko]; M.As., Kavkaz)
388: jeřáb ptačí (cv.?) - Sorbus aucuparia L. (cv.?); [Ev.; M.As., z. Sibiř]; dle kontroly (VII. 2010, Sr.+Ba.) uhynul!
_ _ _ _ _ _
85: smrk ztepilý - Picea abies (L.) KARST. [syn. P. excelsa (LAM.) LINK] (jen Evropa!)
86A: borovice Heldreichova - Pinus heldreichii CHRIST (s. l.)
[syn. b. bělokorá - P. leucodermis?] (jen jv. Ev.: hory j. Itálie a j. Balkánu)
87: bobkovišeň lékařská - Laurocerasus officinalis ROEM.
(syn. Prunus laurocerasus L., Padus laurocerasus /L./ MILL.; jv. Ev., M.As., Kavkaz, Zakavkazí)
88: dub cer - Quercus cerris L. (stř. a jv. Ev.; M.As., Libanon)
88A: dub pýřitý, cv. - Quercus pubescens WILLD. ‘Crispata’
(drobný list se zkroucenými laloky; syn. Q. crispata STEV.? – botan. druh: Ev. z., stř., jv.; M.As., Kavkaz)
89: jalovec obecný, cv. - Juniperus communis L. ‘Hibernica’
(sloupovitý cv., větévky vzpřímené; botan. druh: s. polokoule)
90: borovice limba - Pinus cembra L. (sensu stricto: jen Alpy a Karpaty!)
389: jeřáb oskeruše - Sorbus domestica L.
(j. Ev.; s. Afr.; M.As. až Írán; původnost na j. Moravě není zcela prokázaná?!)
390: platan javorolistý - Platanus × hispanica MUENCHH.
(syn. P. acerifolia; P. hybrida; údajný kříženec druhů P. occidentalis [S.Am.] a P. orientalis [Eurasie])
391: líska obecná - Corylus avellana L. (Ev.; s. Afr.; z. okraj As.)
392: lípa - Tilia L. sp.
393: kaštanovník jedlý (= "jedlý kaštan") - Castanea sativa MILL. (j. Ev.; s. Afr.; M.As., Kavkaz)
1007: [zimolez ovíjivý (= z. německý) - Lonicera periclymenum L. (z. a s. Ev.; původní v z. Čechách?)]; UHYNUL
1008: [janovec metlatý - Sarothamnus scoparius (L.) KOCH (uschlý?)] VII. 2010: NENALEZEN (nahradit?)!
(syn. Cytisus scoparius (L.) LINK, Spartium scoparium; Ev. z. a stř.; v ČR asi jen zdomácnělý)
◄●●● nad horní trasou cesty (vnější, záp. a sever. okraj odd. 6/1-2):
20: †aronie černoplodá - Aronia melanocarpa (MICHX.) ELLIOTT (?)
(= temnoplodec černoplodý; „černoplodý [černý] jeřáb“; S.Am. [!?])
375: (†)jírovec pleťový, cv. - Aesculus × carnea HAYNE ‘Briotii’
(květenství větší, zářivěji červená; cv. od křížence Ae. hippocastanum [jv. Ev.] s Ae. pavia [S.Am.]!)
+376: bez červený (= b. hroznatý) - Sambucus racemosa L. (Ev.; těsně pod 377; výmladky!)
377: bez černý - Sambucus nigra L. (Ev. až Kavkaz; vyřezán, budou pařezové výmladky!)
378, 378A: jírovec maďal, cv. - Aesculus hippocastanum L. ‘Baumannii’
(plnokvětý cv., nevytváří semena; botan. druh, lidově zvaný "koňský kaštan", je domácí pouze v jv. Evropě!)
+379: bez černý - Sambucus nigra L. (Ev. - Kavkaz; rostl nad 378A; budou pařezové výmladky!)
380: trnka obecná - Prunus spinosa L. (Ev.; sz. Afr.; z. As. po Írán, vč. Kavkazu)
381: buk lesní, cv. - Fagus sylvatica L. ‘Rotundifolia’
(obv. pyramidálního růstu; listy okrouhlé, menší; botan. druh: Ev. stř., z. a j.)
_ _ _ _ _ _
12C: javor mléč, cv. - Acer platanoides L. ‘Drummondii’ (listy při rašení světle růžové, později
světle zelené a široce [krémově] bíle lemované; botanický druh: Ev.; sv. M.As., Kavkaz)
12D: javor horský – klen, cv. - Acer pseudoplatanus L. ‘Brilliantissimum’
(listy žlutavé nebo narůžovělé; botanický druh: Ev. j. a stř.; M.As., Kavkaz)

6/1-2: Dřeviny Evropy resp. Eurasie, včetně Středozemí (1-2)
13: javor babyka (= j. polní) - Acer campestre L. (j. a stř. Ev.; M.As., Kavkaz, Írán)
14: javor mléč - Acer platanoides L. (j. a stř. Ev.; sv. M.As., Kavkaz)
14A: javor horský – klen, cv. - Acer pseudoplatanus L. ‘Leopoldii’ (listy nejprve měďnatě
růžové a žluté, později hustě žlutě tečkované a skvrnité; botan. druh: Ev. j. a stř.; M.As., Kavkaz)
14B: líska turecká - Corylus colurna L. (stromovitá; jv. Ev.; M.As., Kavkaz, Írán, Himálaj)
15: javor mléč - Acer platanoides L. (j. a stř. Ev.; sv. M.As., Kavkaz)
16: myrobalán třešňový, cv. (= slivoň t-ová, cv.) - Prunus cerasifera EHRH. ‘Atropurpurea’
(listy tmavě červenohnědé, květy bílé, růžové až červené; syn. P. pissardii; příp. P. cerasifera ‘Nigra’);
botanický druh: Balkán, M.As. až Stř. As.; dle kontroly (VII. 2010, Sr.+Ba.) uhynul!
17, 18: jeřáb polozpeřený - Sorbus × pinnatifida (SM.) DÜLL
[syn. j. duryňský - S. × thuringiaca (ILSE) FRITSCH (= jeden z kříženců S. aria x S. aucuparia)?]
19: †aronie černoplodá - Aronia melanocarpa (MICHX.) ELLIOTT (?)
(= temnoplodec černoplodý; „černý [černoplodý] jeřáb“; – S. Amerika!)?
22: jeřáb muk, cv. - Sorbus aria (L.) CRANTZ ‘Magnifica’
(listy velké, tlusté a kožovité, svrchu tmavě lesklé, rub bíle plstnatý; botan. druh jen j. a stř. Ev. a s. Afr.!)
22A: jeřáb ptačí, cv. - Sorbus aucuparia L. ‘Pendula’ (převislý; bot. druh: Ev. stř., z., j., jv.)
22B: jeřáb prostřední - Sorbus intermedia (EHRH.) PERS.
(= j. švédský – S. suecica, ustálený kříženec? [původem jen j. Skandinávie a Pobaltí!])
1002: tavolník vrbolistý - Spiraea salicifolia L. (Ev.; As.; S.Am.)
(v ČR dosti hojně zplanělý, původní snad jen v j. Čechách a na jz. [a jv.?] Moravě)
________
10) Dočasně doplněno i z jiných světadílů, včetně několika kultivarů a kříženců (alespoň jeden z „rodičů“ křížence
by měl mít své přirozené rozšíření někde v Evropě či Asii, nebo v obou světadílech).
+ Exemplář označený před číslem křížkem (+XXX) není dosud v mapě zaměřen.
† Delší křížek před jménem druhu (†xxx) označuje taxon výhledově určený k odstranění nebo přemístění,
pokud se potvrdí, že se jedná o druh pocházející z jiného kontinentu, než je uvedeno ve jméně oddílu.
Delší křížek v závorce (†) označuje určité pochybnosti o tomtéž.

6/3: Dřeviny Evropy resp. Eurasie, včetně Středozemí (3)
Oddíl 6/3: Dřeviny Evropy resp. Eurasie11) (3)
včetně Středozemí (mediteránu) se západním okrajem Asie

◄●●● nad cestou - po horní trasu (dolní část odd. 6/3, nad or. tabulí):
77: jasan ztepilý - Fraxinus excelsior L. (Ev. a z. As. [Kavkaz])
+brslen evropský – Euonymus europaea L. (Ev.; M.As., Kavkaz)
77A: jasan ztepilý, cv. - Fraxinus excelsior L. ‘Nana’
(koruna polokulovitá, hustá; syn. F. e. f. globosa; botan druh: Ev. až Kavkaz)
78: bez černý - Sambucus nigra L. (Ev.; z. As.: Kavkaz)
79: dub letní - Quercus robur L. (křemelák; Ev. po 63º s.š., na vých. k J. Uralu; izolov. Krym až Kavkaz)
+79A (pod č. 79): vrba ušatá - Salix aurita L. (jen Evropa)
80: osika (= topol osika) - Populus tremula L. (jde ± přes celou Eurasii)
81: smrk ztepilý - Picea abies (L.) KARST. [syn. P. excelsa (LAM.) LINK] (jen Evropa!)
82: jalovec chvojka (= chvojka klášterská) - Juniperus sabina L.
(od sz. Afr. a Ev. až As. po Mongolsko)
83: javor horský, klen - Acer pseudoplatanus L. (Ev.; z. As. [po Kavkaz])
84: smrk omorika (= s. Pančićův) - Picea omorika (PANČIĆ) PURKYNĚ (jen Evropa)
86: borovice Heldreichova - Pinus heldreichii CHRIST
(syn. b. bělokorá - P. leucodermis; Ev. jv.: hory j. Itálie a Balkánu)
138-138A: vrba křehká - Salix fragilis L. (stř., sv. a v. Ev.; M.As., Kavkaz)
*1: jilm sibiřský - Ulmus pumila L. (jen vých. Asie!)
*4: javor tatarský - Acer tataricum L. (Ev. jv. [včetně j. Slovenska]; M.As., Kavkaz)
*6: jilm sibiřský - Ulmus pumila L. (jen vých. Asie!)
928: borovice černá - Pinus nigra ARNOLD (Ev. j. a stř.; M.As., jz. Kavkaz, Kypr; sz. Afr.)
1004: túje japonská (= zerav japonský) - Thuja standishii (GORD.) CARR. (Japonsko)?
◄●●● nad horní trasou cesty (horní, okrajová část odd. 6/3):
6: lípa velkolistá - Tilia platyphyllos SCOP. (stř. a jv. Ev.; M.As., Kavkaz)
7: lípa srdčitá - Tilia cordata MILL. (= lípa malolistá - T. parvifolia EHRH.; Ev., z. okraj As.)
9: habr obecný, cv. - Carpinus betulus L. ‘Purpurea’
(mladé listy cv. ± červenavě zelené; bot. druh: Ev. po j. Švédsko; s. část M.As., Kavkaz, Írán)
10: jilm habrolistý - Ulmus minor MILL.
(syn. U. carpinifolia, U. glabra MILL.; stř. a j. Ev.; sz. Afr.; s. M.As., Kavkaz, Stř.As.)
11: jilm habrolistý, cv. - Ulmus minor MILL. ‘Pyramidalis’ (úzce sloupovitý cv. [vrchol uschlý])?;
(bot. druh [syn. U. carpinifolia, U. glabra MILL.]: stř. a j. Ev.; sz. Afr.; s. část M.As., Kavkaz, Stř.As.)
12: javor mléč - Acer platanoides L. (j. a stř. Ev.; sv. M.As., Kavkaz)
12A: javor horský – klen, cv. - Acer pseudoplatanus L. ‘Purpureum’
(listy na rubu tmavě purpurové, na líci tmavě zelené; botan. druh: Ev., z. As. [po Kavkaz])
12B: javor mléč, cv. - Acer platanoides L. ‘Palmatifidum’ (stříhanolistý; bot. druh: Ev., z. As.)
23: třešeň ptačí - Cerasus avium (L.) MOENCH [syn. Prunus avium (L.) L.; Ev., M.As. až Stř.As., sz. Afr.]
1040: krušina olšová - Frangula alnus MILL. (Ev.; M.As., z. Sibiř; s. Afr.)
Nová měření (Ing. Hovořák), dosud nepoužitá: 913 ?
________
11) Doplněno několika kultivary evropských či eurasijských druhů.
+ Exemplář označený před číslem křížkem (+XXX) není dosud zaměřen v mapě.
* Hvězdička, umístěná před evidenčním číslem (např. *1, *4, *6 - a v následujícím odd. 6/4 i *12), označuje
kontejnerované odrostky pocházející z pěstební plochy u Správy Městských lesů v Semetíně, nesoucí
duplicitní čísla (1 až 20). Aby této duplicitě bylo zabráněno a přitom se neztratily pěstební souvislosti, byla
původní čísla těchto rostlin (1 až 20) ponechána a doplněna uvedenou hvězdičkou (ta však, bohužel, na
malých kovových štítcích zřejmě chybí).

6/4: Dřeviny Evropy resp. Eurasie, vč. Středozemí (4)
Oddíl 6/4: Dřeviny Evropy resp. Eurasie12) (4)
včetně Středozemí (mediteránu) se západním okrajem Asie

◄●●● po horní trasu cesty (dolní č. odd. 6/4, ± nad or. tabulí vlevo):
53: (†)cedr libanonský atlaský - Cedrus libani var. atlantica (MANETTI) HOOK. fil.
[syn. cedr atlaský - Cedrus atlantica (ENDL.) CARR.] (? – domácí jen v sz. Afr.!)
61: svída krvavá - Swida sanguinea (L.) OPIZ (sensu lato) [syn. Cornus sanguinea L.; Ev.!]
61A: bříza bělokorá - Betula pendula ROTH
(syn. b. bradavičnatá - B. verrucosa EHRH.; Ev. až Sibiř [po sibiřskou řeku Lenu])
61B: zimolez obecný - Lonicera xylosteum L. (Ev.; M.As., Kavkaz, z. Sibiř)
63A-63B: jedle korejská - Abies koreana WILS. (jen v. Asie [sbalp polohy Koreje]!)
64: růže malokvětá - Rosa micrantha SM. (jen j. a z. Evropa a sz. Afrika!)
65: růže - Rosa L. sp.
66: javor tatarský - Acer tataricum L. (Ev. jv. [po j. Slovensko]; M.As., Kavkaz)
67: vrba jíva (= jíva obecná) - Salix caprea L. (Eurasie; mimo vysloveně vlhká místa)
68: lípa zelená (= l. krymská) - Tilia euchlora C. KOCH
(= T. cordata x T. dasystyla [obě původem Eurasie]?; častá v kultuře - z přírody není známá!)
69: růže čnělkatá - Rosa stylosa DESV. (jen z. a j. Evropa!)
70: brslen evropský - Euonymus europaea L. (Ev. j. a stř.; M.As., Kavkaz; luhy až podhůří)
71: štědřenec odvislý - Laburnum anagyroides MED. [syn. Cytisus laburnum L.; jen Ev. stř. a j.]
72: meruzalka alpínská (= rybíz alpínský) - Ribes alpinum L. (Ev.; Kavkaz; sz. Afr.)
73: hloh prostřední, kříženec - Crataegus × media BECHST.
(= C. laevigata x C. monogyna; jen Evropa!)
74: žanovec východní - Colutea orientalis MILL. (jen Asie!)
75: †habrovec japonský - Ostrya japonica SARG. (?; jen v. Asie!)
76: olše lepkavá - Alnus glutinosa (L.) GAERTN. (Ev. po s. polár. kruh; s. Afr.; M.As., Kavkaz, z. Sibiř)
(+)77B (ca 17 m nad č. 76 - a asi 6 m pod horní trasou; na mapě chybně jen 77?):
javor horský neboli klen – Acer pseudoplatanus L. (Ev.stř. a j.; z. As. [po Kavkaz])
*12: dřišťál amurský japonský - Berberis amurensis RUPR. var. japonica (syn. B. regeliana; v. As.!)
910: [šeřík přepadavý - Syringa reflexa SCHNEID. (As. v.: stř. Čína)] ZRUŠENO!?
913: čilimníček rakouský - Chamaecytisus austriacus (L.) LINK (= Cytisus a.; jv. Ev.)
920: žanovec měchýřník - Colutea arborescens L. (j. Ev.)
929: borovice rumelská - Pinus peuce GRISEBACH (5 jehl. ve svazečku; Ev. jv.: hory Balkánu)
931: borovice limba - Pinus cembra L. (?) [5 jehl. ve svazečku; Alpy, Karpaty!]
960: korkovník Lavalleův - Phellodendron lavallei DODE (Japonsko!)
969a: smrk ztepilý „hadí“ - Picea abies (L.) KARST. ‘Virgata’ (bot. druh: Ev. s., stř. a jv.)
1033: jeřáb širolistý - Sorbus latifolia (LAM.) PERS.
(hybridogenní druh S. aria agg. × S. torminalis?; Ev. stř. a z.; z přírody ČR není dosud znám!)
1042: jasan celosrstnatý - Fraxinus holotricha KOEHNE
(syn. F. excelsior L. f. holotricha KOCH? – jv. Ev.: v. Balkán)
1089: brslen – Euonymus L. sp.?
1105: jeřáb arranský - Sorbus arranensis HEDL. (Ev. sz.: Skotsko [ostrov Arran], Norsko!)
◄●●● nad horní trasou cesty (horní, okrajová část odd. 6/4):
4: borovice černá, brým - Pinus nigra ARNOLD (j. polovina Ev.; sz. Afr.; z. okraj As.)
5: lípa srdčitá - Tilia cordata MILL. (= lípa malolistá - T. parvifolia EHRH.; Ev., z. okraj As.)
25: pterokarye (= lapina) jasanolistá - Pterocarya fraxinifolia (LAM.) SPACH
(= p. [l.] kavkazská; jen z. okraj Asie: Kavkaz, Írán!)
26: dub cer - Quercus cerris L. (stř. a jv. Ev.; M.As., Libanon)
27: borovice lesní, sosna - Pinus sylvestris L. (od Skotska až po s. Čínu!)
1009: břečťan popínavý - Hedera helix L. (Ev. j. a stř.; M.As., Kavkaz, Izrael)
______________________________________
12) Doplněno jediným (severozápado)africkým poddruhem afroasijského druhu Cedrus libani sensu lato
(resp. jediným [sz-]africkým druhem afro-asijského rodu Cedrus) - a kříženci eurasij. druhů.

6/5: Dřeviny Evropy resp. Eurasie, vč. Středozemí (5)
Oddíl 6/5: Dřeviny Evropy resp. Eurasie13) (5)
včetně Středozemí (mediteránu) se západním okrajem Asie

◄●●● nad cestou, po horní trasu (dol. část odd. 6/5, nad orient. tab.):
32: jírovec maďal (= "koňský kaštan") - Aesculus hippocastanum L. (jen Balkán. poloostr.!)
33: líska turecká - Corylus colurna L. (velký strom!; jv. Ev.; M.As., Kavkaz, Írán, Himálaj)
34: řešetlák kavkazský - Rhamnus imeretina BOOTH ex KIRCHN. (jen z. Asie!)
35: rakytník úzkolistý (= r. řešetlákový, -ovitý) - Hippophaë rhamnoides L. (Ev. až Čína);
dle kontroly (VII. 2010, Sr.+Ba.) uhynul!
36: (slivoň) myrobalán třešňový, cv. - Prunus cerasifera EHRH. ‘Nigra’ (list tmavě purpurový
či tmavě červený, květy růžové; syn. P. pissardii ‘Nigra’; botan. druh: Balkán, M.As., Kavkaz až Stř.As.)
38: habr obecný, cv. - Carpinus betulus L. ‘Fastigiata’
(cv. ± sloupovitý, koruna hustá; botanický druh: Ev. po j. Švédsko; s. část M.As., Kavkaz, Írán)
39: olše lepkavá - Alnus glutinosa (L.) GAERTN. (Ev. po s. polár. kruh; s. Afr.; M.As., Kavkaz, z. Sibiř)
40: jedle řecká - Abies cephalonica LOUD. (jehl. pichlavé; jv. Ev.; příp. i z. okraj M.As. [A. equi-trojani])
+41 (ca 6 m pod č. 40): [jasan úzkolistý - Fraxinus angustifolia VAHL (jen j. až stř. Ev.!)] VII. 2010: NENALEZEN!
42: jasan zimnář - Fraxinus ornus L. (jen Ev. j. a jv.; na sever po j. Slovensko!)
43: břestovec jižní - Celtis australis L. (j. Ev.; s. Afr.; M.As.)
44: borovice kleč, kosodřevina - Pinus mugo TURRA (subsp. mugo) (jen stř. a jv. Evropa)
46: dub zimní, cv. - Quercus petraea (MATTUSCHKA) LIEBL. ‘Mespilifolia’
(listy úzce podlouhlé, ± bez laloků; botan. druh: Ev. po 61º s.š., na východ po řeky Bug a Dněstr; izolovaně
Krym a Kavkaz)
48: jeřáb širolistý - Sorbus latifolia (LAM.) PERS. (jen Evropa z. a stř.; v přírodě ČR dosud nenalezen!)
49: dub letní, cv. - Quercus robur L. ‘Fastigiata’ (cv. široce válcovitý, větve přísně vystoupavé;
botanický druh: Ev. po 63º s.š., na východ k Jižnímu Uralu; izolovaně Krym, Kavkaz)
51: smrk omorika (= s. Pančićův) - Picea omorika (PANČIĆ) PURKYNĚ (jen Balkán. poloostr.!)
52: smrk východní - Picea orientalis (L.) LINK (jen Z. Kavkaz a v. část Pontského pohoří!)
54: olše šedá - Alnus incana (L.) MOENCH (stř., s. a v. Ev., z. okraj As.)
55: olše lepkavá - Alnus glutinosa (L.) GAERTN. (Ev. po s. polár. kruh; s. Afr.; M.As., Kavkaz, z. Sibiř)
56: †morušovník bílý - Morus alba L. (jen Čína, Korea!)
58: svída krvavá (s. lato) - Swida sanguinea (L.) OPIZ (s. l.) [syn. Cornus sanguinea L.; Evropa]
59: růže Serafínova - Rosa serafinii VIV. (jen V. Asie!)
60: habr obecný - Carpinus betulus L. (Ev. po j. Švédsko; s. část M.As., Kavkaz, Írán)
60A-D: lípa srdčitá - Tilia cordata MILL. (= l. malolistá - T. parvifolia EHRH.; Ev. po j. Skandinávii, z. As.)
◄●●● nad horní trasou cesty (a jižně od ní; záp. a již. okraj odd. 6/5):
1: bříza bělokorá - Betula pendula ROTH (syn. b. bradavičnatá - B. verrucosa; Ev., Z. AS. po Lenu)
1A: smrk ztepilý - Picea abies (L.) KARST. [syn. P. excelsa (LAM.) LINK; původní pouze v Evropě!]
2: mišpule německá - Mespilus germanica L. (jv. Ev. [v Německu nikoli!]; Zakavkazí, s. Írán)
28: třešeň ptačí - Cerasus avium (L.) MOENCH [= Prunus avium (L.) L.; Ev., M.As. až Stř.As., sz. Afr.]
28A: jasan „celosrstnatý“ („celochlupatý“) - Fraxinus holotricha KOEHNE (v. Balkán!)
29: dub libanonský zpeřený - Quercus libani OLIV. var. pinnata HAND. (jen z. Asie!)
30: (třešeň) mahalebka - Cerasus mahaleb (L.) MILL.
[syn.: "turecká třešeň", "t. višeň" - Prunus mahaleb L., Padellus m. (L.) VASSILCZ.; Ev. j. a stř., s. Afr., z. As.]
+31: (†)kdouloň obecná - Cydonia oblonga MILL. (jen z. Asie!)
37 (37C2?): tis červený - Taxus baccata L. (Ev.; s. Afr.; M.As., Kavkaz, s. Sýrie, s. Írán
____________
13) Doplněno několika kultivary eurasijských (či jen evropských nebo jen asijských) druhů.
+ Exemplář označený před číslem křížkem (+XXX) není dosud zaměřen v mapě.
† Delší křížek před jménem druhu (†xxx) označuje taxon výhledově určený k odstranění nebo přemístění, pokud
se potvrdí, že se jedná o druh pocházející z jiného kontinentu, než je uvedeno ve jméně oddílu.
Delší křížek v závorce (†) označuje určité pochybnosti o tomtéž.

Soupis vysazených tradičních ovocných odrůd
Valašska a západního Slovenska
severní část AS (sbírková plocha D)

Jak dokazují různé archeologické nálezy, ovocné dřeviny doprovázejí člověka již od
samých počátků jeho existence. Jejich plody naši dávní předkové nejprve jen
příležitostně vyhledávali, sbírali a jedli. Postupně je však začali zpracovávat (nejprve
asi jen sušením) - a následně se naučili ovoce i pěstovat, především v okolí svých
sídel.
Jednotlivé druhy planých dřevin poskytujících jedlé plody se tak stávaly součástí
prvních agrárních kultur našich předchůdců - a to již během neolitické zemědělské
revoluce, tedy v mladší době kamenné. Mnohé z nich byly vtroušenou součástí
zdejších lesů či pralesů prakticky od doby jejich vzniku, po skončení poslední doby
ledové. Řada ovocných druhů, příp. jejich kříženci nebo i staré prvotní ovocné
odrůdy, se k nám šířila z oblasti Kavkazu a jeho okolí - přes Balkán, podél Černého
moře a Dunaje.
Vyhledáváním a podporováním vhodných typů ovoce - např. s většími, sladšími a
chutnějšími či trvanlivějšími plody - docházelo i k jakési prvotní primitivní, ještě
neuvědomělé selekci – a k následnému postupnému vzniku „vyšších ovocných
forem“, především v delších teplejších obdobích (např. v období boreálu a atlantiku –
ca 6800 až 2250 let př. Kr.). Tento proces pokračuje kontinuálně dodnes – a bude
pokračovat i v budoucnosti. Staré ovocné odrůdy jsou tak postupně nahrazovány
novějšími, ve vybraných znacích „lepšími“, „produkčnějšími“ a tím i „žádanějšími“. Se
zánikem starých odrůd však často přicházíme o některé jejich vlastnosti, které by
v dalším šlechtitelském procesu mohly chybět. Toto nebezpečí hrozí především u
starých krajových odrůd, které bývají odolné a dobře přizpůsobené místním
podmínkám - avšak svojí produkcí nemohou tržně konkurovat nově vyšlechtěným
odrůdám.
Riziko zániku starých a krajových odrůd si odborníci uvědomují již delší čas. Po
celém světě vznikají programy k záchraně těchto mizejících genetických zdrojů.
Vedle podpory zachování takové odrůdy přímo v místě jejího výskytu či nálezu (tzv.
konservace in situ), používá se často i její namnožení a přenos do jiného vhodného
místa (tzv. konservace ex situ), do polních kolekcí. Nová legislativa, platná od roku
2003, tyto snahy podporuje mj. i tím, že mohou být do oběhu uváděny i
neregistrované odrůdy (tzv. kategorie konformního rozmnožovacího materiálu
[CAC]). To dnes umožňuje zakládat i větší výsadby se starými či krajovými odrůdami.
Součástí těchto snah je také položení základů ke sbírce tradičních ovocných dřevin
Valašska a západního Slovenska zde, v Arboretu Semetín.
(Čerpáno – mimo jiné – z metodické příručky Staré krajové odrůdy ovocných dřevin – problematika a
možnosti využití; vydal ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm, 2003.)

Soupis vysazených tradičních ovocných odrůd Valašska a záp. Slovenska
Vysvětlivky některých pojmů a zkratek – a vlastní seznam vysazených odrů
d

Odrůda, dříve sorta, je tradiční označení převzaté z pěstitelské praxe. Týká se souboru jedinců
vyznačujících se určitými významnými charakteristickými znaky a vlastnostmi, ovlivněnými nebo
upřednostněnými lidskou činností. Nověji (především vědecky a mezinárodně jako shodný) je
používán termín kultivar (viz Zahradnický slovník naučný, 3/1997, 4/1999: 97, resp.
International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, 2009). Jméno odrůdy, přesněji řečeno
její epiteton, má být proto uváděno stojatým písmem, v jednoduchých uvozovkách umístěných
nahoře (jak je to předepsáno u kultivaru); používá se jak za českým - tak i za vědeckým (tj.
latinským, kurzivou psaným) botanickým označením druhu či rodu – a musí se ponechat v tom
jazyku, v němž vzniklo (tj. nesmí se překládat do jiného jazyka). V pěstitelské praxi se užívají
také různá obchodní označení, která tato pravidla ne vždy plně respektují - a nejsou proto
považována za vědecky přijatelná jména. To se týká i některých jmen z následujícího seznamu;
zmíněná epiteta odrůd v plném znění proto uvádíme pouze za českým botanickým jménem
(před jménem vědeckým).
Botanická část jména odrůdy bývá často redukována jen na jméno rodu (doprovázené odrůdovým
epitetem, např. jabloň 'Ontario' - Malus 'Ontario'), protože daná odrůda (= kultivar) byla
vyšlechtěna ze dvou či více druhů příslušného rodu (někdy spíše jen předpokládaných než
bezpečně známých), případně z jejich kříženců nebo dalších odrůd, mnohdy komplikovaného
původu. Květena ČR (vycházející v 8 dílech od r. 1988) - i Klíč ke květeně ČR (2002) - však u
ovocných odrůd některých rodů dává přednost jejich řazení k hybridogenním kulturním druhům,
jako je např. jabloň domácí - Malus domestica BORKH., příp. Malus x domestica BORKH. (nebo jen
bez autora: Malus domestica, příp. Malus x domestica), nebo hrušeň obecná - Pyrus communis
L., či slivoň švestka - Prunus domestica L., slivoň obecná (slíva) - Prunus insititia L. atd.
Kompletní jméno ovocné odrůdy pak vypadá například takto: jabloň domácí 'Ontario' - Malus
domestica BORKH. 'Ontario' (příp. bez zkratky autora psané zde kapitálkami /tj. bez BORKH./).
SO = Seznam odrůd zapsaných (resp. registrovaných, dříve přímo „povolených“) ve Státní odrůdové
knize (SOK, zde ve vydání ke dni 1. 6. 2010). SOK vede – z pověření Ministerstva zemědělství
ČR - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který každoročně vydává
oficiální SO. Týká se odrůd polních plodin, odrůd zelenin, odrůd kořeninových a technických,
odrůd léčivých rostlin, ovoce, révy vinné a okrasných rostlin. (Před r. 1996 toto zajišťoval rejstřík
odrůdový publikovaný každoročně v Listině povolených odrůd.) - Letopočet za zkratkou SO,
např. SO-1954, udává, že odrůda byla do SOK zapsána v roce 1954.
A 2, E 2, M 9 = označení podnože použité k naštěpování odrůdy.
‘Xxx’ = chybějící epiteton odrůdy – nutno dourčit.
? = položka vyžadující dourčení odrůdy, příp. druhu nebo i rodu.
I-XII = měsíce roku.
P = plody.
Řady vysazených odrůd směřují šikmo svahem, přibližně rovnoběžně se směrem JZ→SV.
1. řada je v SZ části plochy D, poslední 8. řada v její JV části (směrem k rybníčku B).
Průběžné evidenční označení jednotlivých ovocných dřevin v AS počíná písmenem sbírkové
plochy „D“ (na mapkách je z technických důvodů toto písmeno uvedeno jen pro celou skupinu).
Za písmenem D následuje číselný zlomek (např. D-1/1); v čitateli zlomku je celkové pořadové
číslo (bez ohledu na řadu) - a v jeho jmenovateli je číslo řady.
D-1/1 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-2/1 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-3/1 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-4/2 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-5/2 jabloň domácí ‘Ontario’ - Malus domestica BORKH.
kříženec odrůd ‘Wagenerovo’ x ‘Northern Spy’ (původ Kanada, r. 1877);
P velké až velmi velké, zploštělé, žebernaté, zelené, později slámově žluté,
s mdle červeným líčkem a pruhováním; dužnina nažloutlá, navinulá, bez aroma, dobrá;
sklizeň ve 2. pol. X, dozrává v I
D-6/2 jabloň domácí ‘Ontario’ - Malus domestica BORKH. (viz D-5/2)
D-7/2 slivoň švestka - Prunus domestica L. (lidově na Valašsku trnka) ?
D-8/2 slivoň švestka - Prunus domestica L. (lidově na Valašsku trnka) ?

Soupis vysazených tradičních ovocných odrůd Valašska a záp. Slovenska
D-9/2 slivoň švestka - Prunus domestica L. (lidově na Valašsku trnka) ?
D-10/2 slivoň obecná ‘Špendlík’ - Prunus insititia L. ?
syn. P. domestica subsp. insititia
D-11/2 slivoň obecná ‘Špendlík žlutý’ - Prunus insititia L.
D-12/2 slivoň obecná ‘Špendlík’ - Prunus insititia L. (viz D-10/2) ?
D-13/2 hrušeň obecná ‘Xxx’ (1088SRS6116) - Pyrus communis L. ?
D-14/2 hrušeň obecná ‘Xxx’ - Pyrus communis L. ?
D-15/2 hrušeň obecná ‘Xxx’ (1088SRS6116) - Pyrus communis L. ?
D-16/2 jabloň domácí ‘Jonagold’ - Malus domestica BORKH.; M 9
kříženec odrůd ‘Golden Delicious’ x ‘Jonathan’; původ USA; P středně velký až velký,
kulovitě kuželovitý, zelenožlutý, s krycí rozmytou červenou, velmi dobrý; sklizeň - přelom
IX/X, dozrává v I; citlivá na nízké teploty; štěpovaná na zakrslé podnoži M 9; SO-1991
D-17/2 jabloň domácí ‘Wagenerovo’ - Malus domestica BORKH.
stará odrůda amerického původu; P střední až menší, ploše kulovité, světle zelené,
později žluté s červeně oranžovým líčkem a žíháním, velmi dobré chuti;
sklizeň po pol. X, vydrží do IV; odrůda ve dřevě dosti odolná k mrazu
D-18/3 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-19/3 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-20/3 [záznam: Aldhenova jabloň ??? –
v literatuře však nalezena jen „Althanova ryngle“ a „A. renkloda“ (SO-1954)!] ?
D-21/3 slivoň švestka - Prunus domestica L. (lidově na Valašsku trnka) (viz D-7/2) ?
D-22/3 slivoň švestka - Prunus domestica L. (lidově na Valašsku trnka) (viz D-7/2) ?
D-23/3 slivoň švestka - Prunus domestica L. (lidově na Valašsku trnka) (viz D-7/2) ?
D-24/3 slivoň švestka - Prunus domestica L. (lidově na Valašsku trnka) (viz D-7/2) ?
D-25/3 slivoň švestka - Prunus domestica L. (lidově na Valašsku trnka) (viz D-7/2) ?
D-26/3 [záznam: slivoň velkoplodá] ?
slivoň švestka ‘Domácí velkoplodá’ - Prunus domestica L.; SO-1954 ?
pochází z Asie, do střední Evropy ji při stěhování národů přinesly slovanské národy;
stromy rostou zpočátku bujně, později středně bujně;
P středně velké až větší, protáhlé, oválné, k oběma koncům zúžené; slupka pevná, hladká,
fialová až červeně modrá, světle modře ojíněná; dužnina pevná, zlatožlutá, středně
šťavnatá, aromatická, sladce navinulá, výborná; je to pozdní švestka, zraje (podle typu a
stanoviště) ve 2. a 3. dekádě září, plodnost je velká až velmi velká; pěstuje se řada typů;
květy i stromy jsou proti mrazu dosti odolné, avšak vhodnější je spíše pro teplejší oblasti,
v chladných plody často nedozrají; je samosprašná, odolnost vůči šarce je malá
D-27/3 jabloň domácí ‘Jadernička moravská’ - Malus domestica BORKH.
= j. d. ‘Jadernička valašská’, stará odrůda z moravského Valašska, odolná k mrazu;
jadernička na Valašsku znamená strom vypěstovaný „z jádra“, tj. ze semene;
P malé, kuželovité, žluté s červeným nádechem, dobré; sklízejí se koncem X, vydrží do III;
ze semen se pěstují podnože; prospívá i v krajích hornatých
D-28/3 jabloň domácí ‘Jadernička moravská’ - Malus domestica BORKH.
(= j. d. ‘Jadernička valašská’; viz D-27/3)
D-29/3 jabloň domácí ‘Jadernička moravská’ - Malus domestica BORKH.
(= j. d. ‘Jadernička valašská’; viz D-27/3)
D-30/3 jabloň domácí ‘Jadernička moravská’ - Malus domestica BORKH.
(= j. d. ‘Jadernička valašská’; viz D-27/3)
D-31/3 jabloň domácí ‘Jadernička moravská’ - Malus domestica BORKH.
(= j. d. ‘Jadernička valašská’; viz D-27/3)
D-32/3 jabloň domácí ‘Jadernička moravská’ - Malus domestica BORKH.
(= j. d. ‘Jadernička valašská’; viz D-27/3)
D-33/3 jabloň domácí ‘Kasselská reneta’ - Malus domestica BORKH.
stará zimní odrůda, zřejmě německá; P větší, ploše kulovité, žluté, na sluneční straně
hnědočerveně pruhované až mramorované; dužnina nažloutlá, dobrá;
sklizeň v 1. pol. X, zralost v I
D-34/3 jabloň domácí ‘Kasselská reneta’ - Malus domestica BORKH.
(viz D-33/3)
D-35/3 jabloň domácí ‘Kasselská reneta’ - Malus domestica BORKH.
(viz D-33/3)

Soupis vysazených tradičních ovocných odrůd Valašska a záp. Slovenska
D-36/4 jabloň domácí ‘Croncelské’ - Malus domestica BORKH.
P kulovité až ploše kulovité, středně velké až větší, světle zelené, později slámově žluté,
na sluneční straně zlatavé až oranžové líčko; sklizeň v teplejších oblastech koncem VIII až
počátkem IX, jinde i v pol. X; zralost brzy po sklizni
D-37/4 jabloň domácí ‘Croncelské’ - Malus domestica BORKH. (viz D-36/4)
D-38/4 jabloň domácí ‘Croncelské’ - Malus domestica BORKH. (viz D-36/4)
D-39/4 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-40/4 [záznam: jabloň Boskovo ??? – v literatuře nalezena jen hrušeň ‘Boscova lahvice’, jabloň
‘Boskoopské’ a jabloň ‘Bojkovo’ (z r. 1828; zralost I-V)] ?
jabloň domácí ‘Boskoopské’ - Malus domestica BORKH. ?
původ holandský; P stř. velké, zploštěle kulovité, stejnoměrné, žlutozelené, plně dozrálé žluté,
na sluneční straně červeně žíhané; sklízí se na přelomu IX a X, dozrává koncem XI, vydrží do III;
odrůda vhodná spíše pro nižší polohy
nebo
jabloň domácí ‘Bojkovo’ - Malus domestica BORKH. ?
u nás známa také pod jménem „lemonka“ (?); původ severoněmecký (1828);
P středně velké až velké, zploštělé, 5hranné, světle zelené, na jaře při dozrání žluté,
na sluneční straně červeně zbarvené; sklizeň počátkem X, dozrává v I;
odrůda vhodná pro výše položené, otevřené polohy
nebo
hrušeň obecná ‘Boscova lahvice’ - Pyrus domestica L. ?
belgická podzimní odrůda; P velké, lahvicovitě protáhlé, zelenohnědé až zlatožluté, navinule sladké,
lahodné; zraje od poloviny IX; nehodí se do vysokých poloh; SO-1954
D-41/4 [jabloň ‘Boskovo’ (? - viz D-40/4)] ??
D-42/4 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-43/4 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-44/4 jabloň domácí ‘Skalická hrabůnka’ - Malus domestica BORKH.
jeden z finalistů ankety Strom roku 2008, údajně 400 let starý, roste na bývalé farní
zahradě ve Skalici na Frýdecku
D-45/4 hrušeň obecná ‘Williamsova’ - Pyrus communis L.; podnož E 2
velmi stará anglická odrůda; P větší, kuželovité, žluté; sladké, příjemně vonící, velmi
dobré; patří k nejchutnějším odrůdám (= ‘Williamsova Čáslavka’?); dozrávají koncem VIII;
nehodí se do vyšších poloh; SO-1954
D-46/4 hrušeň obecná ‘Williamsova’ - Pyrus communis L.; E 2 (viz D-45/4)
D-47/4 hrušeň obecná ‘Williamsova’ - Pyrus communis L.; E 2 (viz D-45/4)
D-48/4 [záznam: jabloň Skrimka A2 - v literatuře však nalezena jen „Strymka“ („Strýmka“), nejedná se proto
spíše o ni?]
jabloň domácí ‘Strymka’ - Malus domestica BORKH.; podnož A 2 ?
nazývaná také ‘Strýmka’; nenáročná zimní, již dlouho pěstovaná odrůda, snad z Porýní;
P středně velké, světle zeleno-žlutavé s červeným žíháním či skvrnami;
nejprve kyselé a trpké (oblíbené „kyseláče“), dozráváním zesládnou;
sklízí se v polovině X, dozrává koncem II, vydrží až do VII (dlouhá skladovatelnost!);
A 2 je vysoce mrazuvzdorná podnož švédského původu
D-49/4 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-50/4 jabloň domácí ‘Strymka’ - Malus domestica BORKH.; A 2 (viz D-48/4)
D-51/5 jabloň domácí ‘Grávštýnské’ - Malus domestica BORKH.
odrůda německého původu; P střední, zploštěle kulovité, oble žebernaté, žluté, červeně
žíhané; sklizeň poč. IX, vydrží do konce X i déle, chuti výborné; středně odolné k mrazu
D-52/5 jabloň domácí ‘Funtové’ (?) - Malus domestica BORKH. ?
D-53/5 jabloň domácí ‘Funtové’ (?) - Malus domestica BORKH. (viz D-52/5) ?
D-54/5 jabloň domácí ‘Funtové’ (?) - Malus domestica BORKH. (viz D-52/5) ?
D-55/5 jabloň domácí ‘Malinové hornokrajské’ - Malus domestica BORKH.
původ pravděpodobně holandský;
P středně velké až velké, tupě žebernaté, temně červené, sladce navinulé chuti, výborné;
sklizeň v polovině X, skladovatelnost do I; značně otužilá odrůda - i ve vyšších polohách
D-56/5 jabloň domácí ‘Malinové hornokrajské’ - Malus domestica BORKH.
(viz D-55/5)
D-57/5 jabloň domácí ‘Malinové hornokrajské’ - Malus domestica BORKH.
(viz D-55/5)

Soupis vysazených tradičních ovocných odrůd Valašska a záp. Slovenska
D-58/5 [záznam: jabloň Clappova žlutá (???) - není to snad hrušeň obecná ‘Clappova’?]
hrušeň obecná ‘Clappova’ - Pyrus communis L. ?
původ USA, u nás povolena r. 1954; P větší až velké, baňaté, světle zelené až žluto-zelené,
s karmínovým líčkem a žíháním, šťavnaté, navinule sladké, velmi dobré;
sklizeň ve 2. polovině VIII, konzumně dozrává za 10-14 dnů; odrůda středně odolná k mrazu;
ve vlhčích polohách trpí strupovitostí; stejně jako ostatní hrušně je cizosprašná; SO-1954
D-59/5 [záznam: jabloň Clappova žlutá (???) - není to snad hrušeň obecná ‘Clappova’?]
hrušeň obecná ‘Clappova’ - Pyrus communis L. (viz D-58/5) ?
D-60/5 [záznam: jabloň Clappova žlutá (???) - není to snad hrušeň obecná ‘Clappova’?]
hrušeň obecná ‘Clappova’ - Pyrus communis L. (viz D-58/5) ???
D-61/5 [záznam: hrušeň Roscova lahvica ???, pravděpodobně:]
hrušeň obecná ‘Boscova lahvice’ - Pyrus communis L. ?
(Alexandra); podzimní odrůda, náhodný semenáč objevený v Belgii (1826);
P středně velké až velké, lahvicovité, zelené, později žluté, jemně rzivé; dužnina máslovitá,
šťavnatá, sladce navinulá, aromatická, chuťově velmi dobrá; sklizeň na přelomu IX/X,
dozrává za 2-3 týdny; v chladných a vlhkých polohách plody malé, málo chutné; SO-1954
D-62/5 hrušeň obecná ‘Xxx’ - Pyrus communis L. ?
D-63/5 hrušeň obecná ‘Xxx’ - Pyrus communis L. ?
D-64/5 jabloň domácí ‘Kožená reneta zimní’ - Malus domestica BORKH.
tzv. „kožoušek“ (3 typy); zimní odrůda holandského původu;
P stř. velké až velké, kulovité, chuti sladce navinulé, aromatické; sklizeň konec IX až 2. polovina X,
dozrává ve XII, vydrží až do V(-VIII); daří se jí všude, ve vysokých polohách je však méně kvalitní
D-65/6 jabloň domácí ‘Kardinál žíhaný’ - Malus domestica BORKH.
původ neznámý, pěstuje se však odedávna; v Poodří je nazývají „jablko funtové“, „jablko
štrůdlové“ nebo „hranáč“; P velké i velmi velké, různého tvaru, žlutobílé, na straně sluneční ohnivě
pruhované nebo jen rozmyté; chuti příjemně kyselé;
zraje počátkem X, udrží se i přes Vánoce; odrůda vhodná spíše do rovin
D-66/6 hrušeň obecná ‘Xxx’ - Pyrus communis L. ?
D-67/6 hrušeň obecná ‘Krvavka’ - Pyrus communis L.
velmi stará skupina s narůžovělou až načervenalou dužninou (viz jméno odrůdy);
P středně velké, sladké, mírně kořenité; zraje ve 2. polovině VIII;
mrazuodolná, dlouhověká
D-68/6 hrušeň obecná ‘Xxx’ - Pyrus communis L. ?
D-69/6 [zcela beze jména] ?
D-70/6 jabloň citrónová ? = jabloň domácí ‘Citrónové zimní’ ?
D-71/6 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-72/6 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-73/6 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-74/6 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-75/6 [záznam: Parmína zl. zimní - půjde asi o:]
jabloň domácí ‘Parména zlatá zimní’ - Malus domestica BORKH.
velmi stará, oblíbená a spolehlivá odrůda, obecně známá i jako „zlatá zimní parména“ či
„zlatá reneta“ (viz také autobiograficky laděnou básnickou prózu Františka Hrubína Zlatá reneta);
původ odrůdy je pravděpodobně anglický, pěstuje se minimálně 100 roků;
P stř. velké, kuželovité nebo i kulovité, zlatožluté až oranžové, šťavnaté; dužnina poněkud tuhá;
sklizeň koncem IX, dozrává v X, vydrží do III; vhodná spíše pro nižší polohy
D-76/6 jabloň domácí ‘Parména zlatá zimní’ - Malus domestica BORKH.
(viz D-75/6)
D-77/6 jabloň domácí ‘Parména zlatá zimní’ - Malus domestica BORKH.
(viz D-75/6)
D-78/6 jabloň domácí ‘Kožená reneta zimní’ - Malus domestica BORKH.
(viz D-64/5)
D-79/6 jabloň domácí ‘Kožená reneta zimní’ - Malus domestica BORKH.
(viz D-64/5)
D-80/7 jabloň domácí ‘Kardinál žíhaný’ - Malus domestica BORKH.
(viz D-65/6)
D-81/7 jabloň domácí ‘Kardinál žíhaný’ - Malus domestica BORKH.
(viz D-65/6)

Soupis vysazených tradičních ovocných odrůd Valašska a záp. Slovenska
D-82/7 hrušeň obecná ‘Muškatelka letní’ - Pyrus communis L.
lidově také „šůstalka“, „pižmovka“ či „vonička“; původ odrůdy je neznámý, pěstuje se však údajně
po celé Evropě; najdeme ji např. také v Mendelově sadě ve Vražném nacházejícím se na
Moravském Kravařsku, ca 4 km jižně od městečka Odry (světově proslulý zakladatel genetiky a
nepřímo i vědecky podloženého šlechtění Johann Gregor Mendel [1822-1884] se narodil
v blízkých slezských Hynčicích [tehdy německy Heinzendorf /Silesia/, dnes Vražné část Hynčice],
rozkládajících se na jižní hranici historického Slezska);
P malé až středně velké, žlutozelené, později čistě žluté, na sluneční straně s nahnědlou červení;
chuťově výtečné (existuje více typů)
D-83/7 hrušeň obecná ‘Xxx’ - Pyrus communis L. ?
D-84/7 hrušeň obecná ‘Xxx’ - Pyrus communis L. ?
D-85/7 jabloň domácí ‘Sudetská reneta’ - Malus domestica BORKH.
stará moravskoslezská raně zimní odrůda, velmi oblíbená;
P středně velké až velké, žluté s červeným líčkem, jemně kořenité, velmi dobré
D-86/7 jabloň domácí ‘Sudetská reneta’ - Malus domestica BORKH. (viz 85/7)
D-87/7 jabloň domácí ‘Sudetská reneta’ - Malus domestica BORKH. (viz 85/7)
D-88/7 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-89/7 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-90/7 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-91/7 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-92/7 [záznam: Valašská RT (= Valašská reneta?)] ?
D-93/7 jabloň domácí ‘Xxx’ - Malus domestica BORKH. ?
D-94/7 hrušeň obecná ‘Amanlinská’ - Pyrus communis L.
= h. o. ‘A. máslovka’; stará francouzská podzimní odrůda z 18. století;
P střední velikosti, zelenožluté, chutné; konzumní zralost v IX; vhodná pro nižší a střední polohy
D-95/7 hrušeň obecná ‘Amanlinská’ - Pyrus communis L. (viz D-94/7)
D-96/7 hrušeň obecná ‘Amanlinská’ - Pyrus communis L. (viz D-94/7)
D-97/8 jabloň domácí ‘Grávštýnské’ - Malus domestica BORKH. (viz D-51/5)
D-98/8 jabloň domácí ‘Grávštýnské’ - Malus domestica BORKH. (viz D-51/5)
D-99/8 jabloň domácí ‘Řehtáč soudkovitý’ - Malus domestica BORKH.
raně zimní odrůda pěstovaná již od 18. stol.;
P stř. velké, soudkovité, světle žluté, na osluněné straně s červeným žíháním; chuť velmi dobrá;
sklizeň v pol. IX, vydrží do Vánoc; odolnost k mrazu vysoká, odrůda vhodná i do vyšších poloh
D-100/8 jabloň domácí ‘Řehtáč soudkovitý’ - Malus domestica BORKH.
(viz D-99/8)
D-101/8 jabloň domácí ‘Řehtáč soudkovitý’ - Malus domestica BORKH.
(viz D-99/8)
D-102/8 hrušeň obecná ‘Xxx’ - Pyrus communis L. ?
D-103/8 hrušeň obecná ‘Xxx’ - Pyrus communis L. ?
D-104/8 hrušeň obecná ‘Xxx’ - Pyrus communis L. ?
D-105/8 hrušeň obecná ‘Xxx’ - Pyrus communis L. ?
D-106/8 hrušeň obecná ‘Xxx’ - Pyrus communis L. ?
D-107/8 hrušeň obecná ‘Xxx’ - Pyrus communis L. ?
Poznámka. Soupis ovocných odrůd byl upraven dle seznamu pořízeného v roce 2010 na vysazené
ploše pracovníky Městských lesů Vsetín, pp. B. Srbou a S. Gajdoškem, z původních, lépe nebo hůře
zachovalých závěsných jmenovek. I zde proto prosíme odborníky na jednotlivé skupiny odrůd o
spolupráci při případném upřesňování jmen a při identifikaci dosud neurčených jedinců.